Projekter

På siden findes projekter indsendt af danske UNESCO verdensmålsskoler. Projekterne er alle med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål og kan bruges som inspiration og motivation samt udgøre grundlaget for eksempelvis skoleprojekter, undersøgelser eller lignende.

  • Område

  • Verdensmål

  • Nulstil søgning

Hvordan får vi flere på skolen til at affaldssortere?
Det spørgsmål stillede vi vores 9. årgang, der straks gik i gang med at tænke nogle tanker.
Vinderprojektet bliver sat i værk på skolen.

Kan man bygge et hus, der er CO2-neutralt – og hvad skal der i så fald lægges vægt på?
Det var opgaven, da elever fra Danmark og Nederlandene arbejdede sammen under emnet Resliente og klimavenlige byer.

Fire elever fra Gladsaxe Gymnasium deltog til UNESCO C40 d. 9.-11. oktober 2019. Deres projekt bestod i at udveksle og videreudvikle ideer til bæredygtige tiltag, der kan implementeres lokalt på skolerne.

Elever på Roskilde Gymnasium har i ugen efter påskeferien 2019 lært om grøn omstilling og deltaget i aktiviteter målrettet en øget forståelse for klima og inspiration til handling. “Grøn Skole Uge” har stået i miljøets tegn, og skolens miljøråd har i den sammenhæng arrangeret flere grønne aktiviteter på skolen.

Cadmous College i Libanon og Sønderskov-Skolen i Danmark er gode til at udveksle erfaringer i forbindelse med implementering af undervisning i Global Goals. Her er et vellykket eksempel erfaringsudveksling mellem lærerne på de to skoler.