Ansøgning om at blive en UNESCO Verdensmålsskole

Ansøgningen om at blive en af Verdensmålsskolerne består af 2 dele: besvarelse af nedenstående spørgsmål samt efter et gensidigt prøveår udfyldelse af det formelle ansøgningsskema til UNESCO.

 Ansøgning om deltagelse i ASP-netværk i Danmark:

  • Giv en kort introduktion til skolen og jeres lokalområde.
  • Forklar, hvorfor jeres skole ønsker at blive en Verdensmålsskole.
  • Hvordan ser I sammenhængen mellem ASP og skolens værdier, målsætning, øvrige udviklingsaktiviteter og internationalt arbejde?
  • Hvilke konkrete mål og idéer har I til de kommende års arbejde som Verdensmålsskole?
  • Hvordan forestiller I jer at organisere arbejdet med ASP på skolen? Hvilke fag, lærere, elever/klasser tænkes aktivt at indgå i projektarbejdet?

Udvælgelsen af skoler til deltagelse i ASP-netværket i Danmark vil tage udgangspunkt i følgende kriterier:

  • Deltagelse i og opbakning til ASP-arbejdet fra skolens ledelse, pædagogisk råd, elever og forældre.
  • ASP indgår i skolens værdigrundlag, målsætning og faglig-pædagogiske udviklingsaktiviteter.
  • Omfang og karakter af de konkrete idéer og planer til fremtidige ASP aktiviteter.
  • Idéer til synliggørelse af ASP og UNESCO lokalt og nationalt samt mulige bidrag til netværkets fælles arbejde.

Bliv UNESCO Verdensmålsskole