Ansøgning om at blive en UNESCO Verdensmålsskole

 Ansøgning om deltagelse i ASP-netværk i Danmark:

 

  • Giv en kort introduktion til skolen og jeres lokalområde
  • Forklar, hvorfor jeres skole ønsker at blive en UNESCO Verdensmålsskole
  • Hvordan ser I sammenhængen mellem UNESCO ASP-netværket og skolens værdier, målsætning, øvrige udviklingsaktiviteter og internationalt arbejde?
  • Hvilke konkrete mål og idéer har I til de kommende års arbejde som UNESCO Verdensmålsskole?
  • Hvordan forestiller I jer at organisere arbejdet med UNESCO ASP på skolen? Hvilke fag, lærere, elever/klasser tænkes aktivt at indgå i projektarbejdet?

Udvælgelsen af skoler til deltagelse i ASP-netværket i Danmark vil tage udgangspunkt i følgende kriterier:

  • Deltagelse i og opbakning til UNESCO ASP-arbejdet fra skolens ledelse, pædagogisk råd, elever og forældre
  • UNESCO ASP strategien 2022-2026 indgår i skolens værdigrundlag, målsætning og faglig-pædagogiske udviklingsaktiviteter
  • Omfang og karakter af de konkrete idéer og planer til fremtidige UNESCO ASP aktiviteter
  • Idéer til synliggørelse af UNESCO ASP lokalt og nationalt, samt mulige bidrag til netværkets fælles arbejde