International dag

FN’s verdensmål blev brugt til at binde skolen sammen, gøre opmærksom på vores fælles ansvar omkring kloden samt få de nye studieretningsklasser ordentligt integreret.

På Haderslev Katedralskole har vi et aktivt internationalt udvalg, bestående af både ledere, undervisere og elever. For 2. år i streg gennemførte vi 26. november 2019 international dag for hele skolen. Alle de – i November – nyoprettede 1.klasser er blevet tildelt et FN-verdensmål, der passer til deres studieretningsprofil.

Forud for dagen har klasserne fået et par moduler til at forberede kahoot, spørgsmål, konkurrence, lege og meget mere om deres verdensmål. 1. modul på dagen gik med at gøre alt klar. I 2. modul (80 min.-modul) kom resten af skolens elever på besøg af to omgange, hver af 40 min. Eleverne gik rundt til de forskellige boder. Hensigten var ikke, at man skulle besøge samtlige boder, men snarere at man blev provokeret, nysgerrig, oplyst, interesseret.

Når eleverne har nogle ydre rammer og kan se muligheden for at tage ejerskab er der normalvis ingen grænser for kreativiteten. Nogle elever skulle smage kage bagt af drenge vs. piger. Nogle skulle røre ved plast fra havbunden. Nogle skulle drikke vand fra vandpytter m.m.

Til lærerne

Eleverne arbejdede ud fra deres studieretningsprofil med et relevant Verdensmål, således at profileringen af studieretningen allerede fandt sted her få uger efter opstart i en ny klasse.

Til eleverne

At opleve at FN’s verdensmål og delmålene er noget vi alle kan arbejde med i stort og lille omfang; derhjemme, på jobbet i skolen, ja kort sagt alle steder…

Projekter