Bæredygtig Udvikling

Velkommen til siden for det faglige fokusområde: Bæredygtig Udvikling.

Den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland definerer bæredygtighed som: ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

 

I BU-netværket arbejder vi med bæredygtig udvikling, og hvordan vi kan skabe en udvikling og bevidsthed blandt unge, der sikrer fremtidens generationer. Det gør vi ved, vores tor årlige nationale møder men også  eksempelvis at afholde temadage, hvor elever og lærere på tværs af land og uddannelsesinstitutioner kan mødes og udveksle ideer til, hvordan man skaber en mere bæredygtig skole.

I BU-netværket er der også fokus på lokalt samarbejde gennem bl.a. Regionalstafetten, hvor UNESCO ASP kontaktpersoner og andre ansvarspersoner på området, får mulighed for at netværke og udveksle erfaringer, der kan styrke samarbejdet på regionalt og lokalt niveau.

 

Enkelte skoler har skolebesøg på tværs af landet. Her mødes elever og lærere til fælles oplæg, foredrag og dialog, for at nuancere og perspektivere egen praksis i det fortsatte arbejde med bæredygtig udvikling.

 

BU netværkets temadage er både fysiske og virtuelle. Så, har skolerne ikke mulighed for at møde op, kan de deltage virtuelt. Det internationale UNESCO netværk  inviteres med, og bidrager flittigt i diskussioner og debatter.

I BU-netværket udarbejder vi også undervisningsmateriale, som forhåbentlig kan give inspiration til undervisning på tværs af alle uddannelsesinstitutioner.

 

Det er vigtigt at understrege, at BU-netværket ikke kun har fokus på naturvidenskab, men i lige så høj grad også arbejder med samfundsvidenskab og humaniora. Bæredygtig udvikling kan ikke anskues ensidigt. Det handler nemlig også om, hvordan vi undgår, at dels de klimatiltag vi foretager ikke rammer skævt, men også om, hvordan vi kan hjælpe de lande, som er hårdest ramt af klimaforandringerne, nemlig udviklingslandene. Derudover er der mange måder at formidle bæredygtighed på. Det kan være gennem oplæg, konkrete projekter, men det kan også være gennem kunst og kultur.

 

Derfor opfordrer vi alle, der er interesserede i at arbejde med bæredygtig udvikling til at deltage. Det handler om at få alle facetter af bæredygtig udvikling med i arbejdet med og omkring bæredygtig udvikling, for at blive klogere på os selv og den verden vi forandres med.

 

Kontakt netværkskoordinator for Bæredygtig Udvikling:

 

Jon Urskov Pedersen

Mail: JP@egaa-gym.dk