Mission 3 – Hvem gør hvad i FN?  

FN’s formål og arbejde er nedskrevet i FN-pagten fra 1945. FN er organiseret i seks hovedorganer. Disse varetager FN’s vigtigste opgaver.

Hent Ms3 Hvem gør hvad I FN?