espergærde model un

Espergærde Model United Nation – EGMUN

Hvordan føles det at være en international toppolitiker? Under Model United Nations (MUN) ifører eleverne sig jakkesættet og træder ind på den politiske scene. MUN er et fagligt rollespil, hvor gymnasiet i fem dage i november forvandles til FN i miniformat.

model united nations

International politik for fuld udblæsning

Model United Nations (MUN) er et rollespil, hvor eleverne i fem dage simulerer FN. Der findes utallige MUN over hele verden – store og små – og de forskellige MUN bliver besøgt af mange skoler fra mange forskellige lande – se fx www.egmun.org. De internationale konferencer bliver derfor afholdt på engelsk, og i FN ånden er der en dress code, hvor eleverne er klædt efter FN standard. På Espergærde Gymnasium & HF har vi siden 2002 afholdt EGMUN i starten af november måned, og vi regner med at fortsætte mange år endnu.

Hvert MUN har en overordnet agenda, som er omdrejningspunktet for spillet, og hver elev får tildelt et land, som han/hun skal repræsentere i sin komite eller kommission, hvor eleven har mulighed for at diskutere, forhandle og kæmpe for landets interesser. Her er en mulighed for at vise, hvad man dur til på talerstolen, eller til at vise hvilke løsninger der kan findes til verdens konflikter. Igennem MUN får eleven et indblik i international politik og får mulighed for at kunne forhandle sig frem til reelle løsninger på konflikter, forsvare menneskerettighederne, samt at tjene sit ”eget” lands interesser.

Helt konkret så foregår MUN-rollespillet først i et klasseværelse, som er tilstræbt til at skulle ligne et FN komite-lokale med hvid-dækkede borde og en talerstol, hvorfra de delegerede holder deres taler. I komiteen vil de delegerede debattere forskellige resolutionsforslag, og debatten styres af udvalgte elever (chairs), hvis opgave er at sørge for, at debatten foregår inden for de korrekte rammer. Resolutioner er forslag til løsning af specifikke problemer af global karakter; fx bekæmpelse af AIDS, global ulighed, LGBT rettigheder, klimaforandringer, sikkerhedspolitik mm. I komiteen vil man – i forlængelse af debatten – stemme om resolutionsforslagene og de delforslag (operative clauses), der står i dem. I behandlingen/debatten af resolutionsforslagene, vil der også være tid til forhandlinger mellem nationalstaterne (lobbying time), hvor de delegerede kan forsøge at påvirke hinanden til at stemme for- eller imod – de fremsatte resolutionsforslag. Så om et resolutionsforslag bliver stemt igennem og kommer til at påvirke FNs arbejde ”ude i verden” er op til, hvor god eleven som delegeret er til at debattere og til at påvirke de andre landes delegerede. Vedtagne resolutioner vil efterfølgende komme videre til General Assembly, hvor alle delegerede fra de forskellige komiteer og kommissioner samles til konferencens afslutning – typisk 1-1½ dag. Her debatteres resolutionerne så igen i det helt store forum, og det er ofte her, at den helt ”rigtige” FN oplevelse indtræffer.
Under afslutningsceremonien vil den bedste delegation og den bedste delegerede blive kåret.

Sideløbende med rollespillet er der et aktivt pressekorps, som løbende beretter om arbejdet i de forskellige fora, og et hold af elever (staff), som sørger for det praktiske arbejde under konferencen. Sidst men ikke mindst er der middage for komiteerne og kommissionerne samt en officiel fest, hvor eleverne socialiserer og mødes under mere uformelle rammer. Eleverne tiltaler oftest hinanden med lands navn og går op i MUN oplevelsen med liv og sjæl. Mange af de tilrejsende elever bliver indkvarteret privat hos værtsskolens elever og varige venskaber opstår.

Prøv det! Det er sjovt og eleverne er vilde med det.

Når eleverne har nogle ydre rammer og kan se muligheden for at tage ejerskab er der normalvis ingen grænser for kreativiteten. Nogle elever skulle smage kage bagt af drenge vs. piger. Nogle skulle røre ved plast fra havbunden. Nogle skulle drikke vand fra vandpytter m.m.

Til lærerne

I undervisningen er der flere muligheder for drage nytte af og anvende den viden og især de (innovative) kompetencer, som eleverne tilegner sig ved at deltage i et MUN. Men da eleverne typisk kommer fra forskellige klasser og har forskellige emner ude i komitéerne og kommissionerne, så vil det oftest være vanskeligt at lave et fælles samlet forløb. Det er oplagt at bruge perioden efter 1945 i undervisningen op til et MUN, og træne eleverne i at formulere nutidige problemstillinger især med henblik på verdensmålene, men mange af fagenes andre faglige mål kommer også nemt i spil under forberedelsen til et MUN – se fx http://www.fnpost2015.dk/ , hvor flere konkrete enkelt- og tværfaglige forløb om FN’s post2015 mål om bæredygtighed foreslås. Der vil derfor oftest være tale om at lade enkelte elever arbejde i et didaktisk differentieret undervisningsforløb, som nemt anvendes i en MUN sammenhæng.

Til eleverne

“Det bedste ved MUN er hvor meget man lærer! Både hvor meget man lærer ved at få brugt sit engelsk, learning by doing, men også hvor mange mennesker man lærer at kende, og ikke mindst hvor meget man lærer om sig selv ved at presse sine grænser og prøve en hel masse sjove ting” – Laura Schøn, elev på Espergærde Gymnasium & HF

Projekter