Introduktion til Mission 4 – Hvad er FN’s opgaver?

De Forenede Nationer – eller FN – er den eneste organisation af sin art i verden. Den består af selvstændige stater, der af egen fri vilje har besluttet at gå sammen for at arbejde for verdensfred og økonomiske og sociale fremskridt. Organisationen blev oprettet den 24. oktober 1945 med 51 medlemmer. I dag er medlemstallet steget til 193

Hent Ms4 Hvad er FN’s opgaver

Mission 4a – At opretholde fred og sikkerhed 

FN blev grundlagt med én central mission: at opretholde fred og sikkerhed. Det gør FN ved at forsøge at

  • forhindre konflikter i at opstå
  • hjælpe parterne i en konflikt med at slutte fred
  • skabe vilkår der sikrer varig fred

De Forende Nationer er ikke en verdensregering, og den udsteder ikke love. I stedet bidrager den til at løse internationale konflikter og til at formulere politikker i sager, der har betydning for os alle.

Hent Ms 4a at opretholde fred og sikkerhed

Mission 4b – At levere humanitær hjælp

I FN’s Charter står der, at et af FN’s formål er, “at opnå internationalt samarbejde om at løse internationale problemer af økonomisk, social, kulturel eller humanitær karakter”.
Første gang FN gjorde dette var efter anden verdenskrig i det ødelagte Europa, som FN hjalp med at genopbygge.

Det internationale samfund stoler nu på, at FN koordinerer humanitære hjælpeoperationer både på grund af natur- og menneskeskabte katastrofer i områder, hvor de nationale autoriteter ikke kan løse problemerne på egen hånd.

Hent Ms4b at levere humanitær hjælp