UNESCO C40

Fire elever fra Gladsaxe Gymnasium deltog til UNESCO C40 på Christianshavn Gymnasium og Vester Voldgade d. 9.-11. oktober 2019. Formålet med projektet var at udveksle og videreudvikle ideer til bæredygtige tiltag som kan implementeres lokalt på skolerne. De færdige produkter blev præsenteret i Vester Voldgade, som var event- og aktivitetsgade for C40 topmødet.

Om tirsdagen, der var den første dag i “Grøn Skole Uge”, havde skolens miljøråd arrangeret et foredrag af meteorologen Jesper Theilgaard for skolens 1. g, 2. g og 1. hf-klasser og interesserede lærere. Jesper Theilgaard fik undervejs i foredraget afkræftet forsimplede myter om klimaforandringerne og samtidigt eksemplificeret komplekse atmosfæriske processer. Inden spørgerunden, hvor der blev stillet mange gode og relevante spørgsmål til Jesper Theilgaard, havde miljørådet arrangeret en skriveaktivitet, hvor tilhørerne kunne skrive personlige postkort med “klimaløfter”, der senere blev brugt som lodder i en kagekonkurrence. Kristine fra 1.b, der havde nedfældet den visionære idé om en app til genbrugsbutikker, blev ved lodtrækning kåret som vinder. Denne aktivitet var med til at øge refleksioner over klimaet hos den enkelte elev, da alle hver især skulle komme med deres egne idéer.

Det var et ønske fra vore elever at kunne arbejde videre med miljøvenlig transport, og især miljøvenlige studieture. Torsdagen blev derfor brugt til at diskutere mål, baggrund, udførelse og udfordringer med at få skolerne til at vælge tog og bus, i stedet for fly på deres studieture.

Fredag mødte alle elever op ved UVM i Vester Voldgade, hvor de på omgang skulle præsentere deres bæredygtige lokale tiltag. Desværre så var vejret ikke med os, så det var få besøgende til elevernes stand, og sessionen blev kortere end planlagt.

Til lærerne

Som lærer var der knapt med tid til at følge elevernes arbejdsproces samtidigt med, at man skulle ordne praktiske ting og ikke mindst deltage i netværksmødet for lærerne. Det var dog spændende at afprøve konceptet og erfaringerne vi har fået, tager vi med videre til næste elev-event.

Til eleverne

En god erfaring med projektet var, at eleverne fra de forskellige UNESCO-skoler mødte hinanden og fik hørt, hvilke bæredygtige tiltag, der er lavet rundt omkring i Danmark.  Det faglige udbytte af mødet var dog begrænset, ifølge eleverne. Det var dog spændende at afprøve konceptet og erfaringerne derfra kan tages med videre til næste elev-event.

Projekter