Grøn skole uge

“Grøn Skole Uge” er Roskilde Gymnasiums fortolkning af Ung Energis koncept, “fem fede dage”, hvor der i løbet af en uge sættes fokus på den grønne omstilling igennem forskellige temaer relateret til klima og miljø.

“Grøn Skole Uge” blev afviklet den 23.-26. april 2019 med det formål at styrke skolens elevers kendskab til klimakrisen og inspirere dem til at engagere sig i den grønne dagsorden. “Grøn Skole Uge” – et årligt tilbagevendende koncept – har vist sig at være en fantastisk mulighed for skolens miljøråd, både at vise sin tilstedeværelse på skolen og at nå ud til så mange elever på skolen som muligt, idet formidlingen af Grøn Skoles aktiviteter ofte har vist sig at engagere flere elever til at melde sig ind i miljørådet.

Om tirsdagen, den ”første” dag i Grøn Skole Uge, havde skolens miljøråd arrangeret et foredrag af meteorologen Jesper Theilgaard for skolens 1. g, 2. g og 1. hf-klasser og interesserede lærere. Jesper Theilgaard fik undervejs i foredraget afkræftet forsimplede myter om klimaændringer og samtidigt eksemplificeret komplekse atmosfæriske processer. Inden spørgerunden, hvor der blev stillet mange gode og relevante spørgsmål til Jesper Theilgaard, havde miljørådet arrangeret en skriveaktivitet, hvor tilhørerne kunne skrive personlige postkort med “klimaløfter”, der senere blev brugt som lodder i en kagekonkurrence. Kristine fra 1.b, der havde nedfældet den visionære idé om en app til genbrugsbutikker, blev ved lodtrækning kåret til vinder. Denne aktivitet var med til at øge refleksioner over klimaet hos den enkelte, da alle hver især skulle komme med deres egne idéer.

Om onsdagen inviterede miljørådet elever til at hjælpe til med at beplante skolegårdens plantekasser med spiselige blomster og krydderurter – alt sammen til fri afbenyttelse for skolens kantine og elever. Senere samme dag var Roskilde Gymnasium også vært for en “grøn inspirationsdag”, arrangeret af repræsentanter fra Grøn Flag Skole, hvor elever og lærere fra sjællandske gymnasier kom forbi til erfaringsudveksling.

Om fredagen blev der afholdt et “tøj-bytte-arrangement” under åben himmel i skolegården.

“Tøj-bytte-dag” går i al sin enkelthed ud på, at man med et stykke aflagt medbragt tøj kan bytte det til et nyt stykke tøj. Arrangementet forløb over frikvartererne og efter skole blev der åbnet op for offentligheden. Begejstrede elever fik gjort unikke genbrugsfund i den sammenbragte ”tøjpulje”.
Samme dag fik Roskilde Gymnasium af byens borgmester, Joy Mogensen, overrakt det økologiske sølvmærke til gymnasiekantinen, der i tråd med ugens tema hver eneste dag havde serveret lækre vegetariske retter som hovedmenu.

Til lærerne

At være Grøn Skole forpligter til at arbejde med bæredygtighed såvel i undervisningen, som på hele skolen på tværs.
På Roskilde Gymnasium er elevaktiviteter omdrejningspunktet. Det er frivilligt at deltage, men der er altid stor opbakning.
Helt centralt står eleverne i Miljørådet, som påtager sig at engagere andre elever og organisere bl.a. Grøn Skole Uge. I dette skoleår har vi koblet til klimaaktivisme, som mange elever har deltaget i også i medierne.

Til eleverne

Af at deltage i projektet, lærte vi hvor stort elevernes engagement i klimaet er. Der var mange elever, som hellere end gerne ville deltage i vores arrangementer. Herudover lærte vi, hvordan man bedst muligt stabler nogle arrangementer på benene, som har til formål at sætte fokus på noget – i det her tilfælde: klima.

Projekter