Baltic Sea Summer Camp 2019

Lærere og elever fra landene omkring Østersøen deltog i september måned i “Baltic Sea Summer Camp 2019” og Roskilde Gymnasium var blandt andre danske gymnasier også repræsenteret. Sommerlejren blev afholdt på Årø fra den 15. til den 21. September.
De studerendes blik var rettet mod ”the Baltics sea” i forhold til at få syn for den forurening og de klima-forandringer der sker i området.

Sommerlejren organiseres af Robert-Bosch-Gesamtschule i Hildesheim, Tyskland, som har afholdt sommerlejr på Årø i mere end 25 år. Det er dog kun anden gang, den afholdes med international deltagelse fra BSP-netværket. I alt deltog ca. 60 elever og 15 lærere, og de danske deltagere kom fra Roskilde Gymnasium og Gladsaxe Gymnasium.

Ideen med den internationale sommerlejr er, at elever og lærere fra de forskellige lande arbejder med miljøproblemer i og omkring Østersøen. Samarbejde er i det henseende en nødvendighed, da miljø- og klimaproblemer ikke kender til landegrænser.

På sommerlejren arbejdede deltagerne både projektorienteret og i workshops. Om formiddagen var eleverne beskæftigede i deres projektgrupper, og om eftermiddagen blev de inddelt i nye grupper, og kom ud i forskellige workshops. Projekterne blev der arbejdet med hele ugen, og til slut blev deltagernes resultater præsenteret for hinanden. Her kunne man blandt andet blive klogere på grøn energi, Årø’s kystlinje, spiselige planter, plastikforurening, forsuring af havene og Østersøens rovdyr.

Eftermiddagens workshop omhandlede emner som Årø’s fugle, bæredygtige løsninger, padder, teamsamarbejde, biodiversitet, klimakrisen og iltsvindsproblemer i Østersøen. Derudover var nogle af deltagerne ude at dykke, for at se hvad der gemte sig under overfladen, mens andre udfoldede sig mere kunstnerisk, med udgangspunkt i de materialer de kunne finde i naturen.

Aftenerne gik med lejrbål og socialt samvær.

Til lærerne
De deltagende elever fik en oplevelse at være en del af et større fællesskab, og fik en forståelse for at bæredygtige løsninger kræver samarbejde på tværs af landegrænser.
Tilgangen var meget case-orienteret og derfor også tværfaglig, og eleverne fik derfor et godt indblik i den ”virkelige verden”, hvor man ikke i samme grad arbejder med fag, men med problemstillinger, som kræver tværfaglige løsninger. Derudover var det en god ting at eleverne fik hands-on erfaring.
Til eleverne
”Jeg fik en masse ud af BSP-campen. Jeg blev bedre til at arbejde med andre unge på tværs af lande og kulturer, derudover tog jeg en masse faglig viden og hjælpefulde værktøjer til undervisningen med hjem.”
Emilie Thesander, 2y, Roskilde Gymnasium.

Projekter