Kongernes Jelling skolenetværk

Kongernes Jelling og krigen i 1864

Sønderskov-Skolen fra Sønderborg og Bredagerskolen i Jelling samarbejder om at formidle historiske mindesmærker/viden til hinanden.
Eleverne er guide for hinanden og formidler historien(erne) fra deres område. Formålet er, at eleverne får en historisk bevidsthed, før de senere skal formidle stoffet til andre.

kongens jelling skole

Det er et tværfagligt arbejde i fagene historie, dansk og matematik. Vi arbejder sammen med Bredagerskolen (Jelling)omkring et WHE projekt.
Projektet går ud på, at vi besøger Bredagerskolen, hvor deres 7.årgang er guide for os, hvor de fortæller om de historiske mindesmærker, der er i Jelling.
Eleverne vil få en større historisk bevidsthed, når de skal formidle til andre. – Samme fremgangsmåde vil gælde ved genbesøget.

kongens jelling skilt
Til lærerne

Eleverne fik kendskab til Kongernes Jelling. De fik en fornemmelse af den store rolle Jelling har spillet i Danmarkshistorien. Nu ved de noget om Jellingestenen og Harald Blåtand samt hvilket fantastisk bygningsværk, der har været opført i Jelling.

Til eleverne

Flere elever har udtalt, at de var imponeret over historien om Kongernes Jelling. Besøget på museet, hvor de kunne se hvordan fæstningsværket har været konstrueret.
De havde fået meget ud af være guidet af eleverne fra Bredagerskolen. Og de glæder sig til, at det er deres tur til at være guider for Bredagerskolens elever.

kongens jelling netværk

Projekter