Global Goals – How to do?

Cadmous College i Libanon og Sønderskov-Skolen i Danmark er gode til at udveksle erfaringer i forbindelse med implementering af undervisning i Global Goals.
Her er et vellykket eksempel erfaringsudveksling mellem lærerne på de to skoler.

Sønderskov-Skolen arbejder projektorienteret med fokus på science. Det betyder at skolen har hvert år to store udstillinger, hvor forældre, politikere, erhvervsfolk og andre interesserede deltager. Den første udstillingsaften handler om verdensmål.
Fra tirsdag den 23. til torsdag den 26. april 2019 har vi haft besøg af 13 lærere fra Cadmous College i Libanon. Formålet med besøget af de libanesiske lærere til Sønderskov-Skolen er, udveksler erfaringer inden for arbejdet med verdensmål. Under besøget fik lærerne fra Libanon lov til at overvære LEAPS projekter, hvor verdensmål og LEAPS værktøjer går op i en højere enhed.
Til gengæld fik vores lærere gæster af de libanesiske lærere, hvor de har gennem forskellige workshops på skolen vist eksempler på, hvordan de selv arbejder med verdens mål og kulturarv.
En korps af elever fra 8. årgang, har fået til opgave, at holde forskellige oplæg til lærerne om bl.a. uddannelses system i Danmark, Sønderskov-Skolens traditioner, arbejdet med verdensmål, osv. Det var også elevernes opgave at vise rundt på skolen.

Døre for nye projekter blev åbnet, også i indskoling, da lærerne fra Cadmous College har været en blandet gruppe fra børnehaveklasse til og med udskoling.

Programmet af besøget til inspiration:
Tuseday, April 23
08:15-08:30 Welcome to Sønderskov-School. Birgit Dyngby
08:30-08.45 Short about our school. Birgit Dyngby
08.45-09.15 Sønderskov-School from students’ perspective 8th grade students
09.15-09.30 Sønderskov-School as Global Goals School Hayssam Gheith
09.30-09:45 short break
09.45-10.15 Global House. International cooperation and foreign language
10.30-11.30 Guided tour in Sønderskov-Schools. Teachers from Cadmous must be divided into three groups. Group 1, 2 and 3. Lead af 8. grade students.
11.30-12.00 Lunch
12.30-14.00 Attending, workshops and presentations.
14.00 Preparing Lebanese traditional food for the Danish teachers
16.00 All the teachers are invited to taste Lebanese traditional food in the staff room
Wednesday, April 24
8.00-17.00
HC Andersen’s House in Odense (Cultural Experience).
Thursday, April 25
08:00-09:30 Attending, workshops and presentations
09.30-09:45 short break
10.30-11.15 Attending, workshops and presentations
11.15-11.45 Lunch
11.45-13.00 Why did we choose to work with LEAPS (project-based learning) Caja and Lonni presentation and discussions.
14.15-16.15: Experience the Danish Nature: Hiking.
Friday, April 26
08.00-9.00 Evaluation meeting on future cooperation
09.00-11.00 Participating in Global Goals Festival in Sønderborg City.

Til lærerne

Ansigt til ansigt mødet betyder mere forpligtelse og bedre kommunikation. Derudover har indskolings lærere fået en øjenåbner for arbejdet med den internationale dimension.

Til eleverne

Elever fra Sønderskov-skolen fik en lærerig og en kulturel oplevelse, både ved at engagere sig i de libanesiske lærere og ved at deltage i de workshops, som de libanesiske lærere har sat op.

Projekter