Hvis ikke nu, hvornår så? Hvis ikke os, hvem så?

Elever fra tre skoler i UNESCO ASP netværket for Bæredygtig Udvikling deltog i Let’s Take Care of the Planet European Youth Conference i Lissabon i maj 2018.

Eleverne på 8. og 9. årgang har i år haft De 17 verdensmål – og konsekvenser som deres overordnede emne til projektopgaven. Eleverne er vant til at arbejde med verdensmålene. Det er integreret i deres skolehverdag, og vi kan som lærere mærke, at de er optagede af det.

Rasmus Kastfelt og Birk Faxe fra Roskilde Gymnasium, Signe Søndergaard Høgh fra Egaa Gymnasium samt Frederikke Høj og Leila Levchenko fra Alssund Gymnasium blev valgt til at deltage i konferencen “Let’s Take Care of the Planet” (LTCP) som de danske repræsentanter for UNESCO netværket ”Bæredygtig Udvikling”. Fra Danmark deltog også Boel Tanzer Christiansen og Lærke Vejsnæs, begge tidligere elever på Roskilde Gymnasium som ”facilitatorer”, og Birte Reichel, lærer på Roskilde Gymnasium.

Konferencen – den tredje af sin slags for europæiske unge – blev arrangeret af den franske NGO Monde Pluriel og de portugisiske NGO Aspea.

Arrangementet løb af stablen mellem d. 21. og 25. maj 2018, i Oeiras, Lissabon, og blandt deltagerne, der var mellem 13 og 17 år gamle, fandt man mere end 80 europæiske unge fra Portugal, Litauen, Frankrig, Spanien, Rumænien, Tyrkiet, Italien, Georgien og Danmark.

De deltagende elever præsenterede projekter indenfor FN’s 17 verdensmål for hinanden (projekter de havde lavet hjemmefra), arbejdede i forskellige workshops, mødtes med portugisiske EU-parlamentarikere og parlamentarikere fra det portugisiske parlament, blandet med kulturelle indslag. Alt sammen skulle det skabe en bedre fælles forståelse de forskellige nationaliteter imellem, viden om klimaets nuværende tilstand, samt om FN’s 17 verdensmål for den globale, bæredygtige udvikling frem mod 2030.

Til lærerne

Eleverne lærte at omsætte viden om klimaproblemer til argumentation i en politisk debat og fik en øget bevidsthed om medborgerskab både på et nationalt og et europæisk niveau.
Desuden fik eleverne interkulturelle kompetencer ved at samarbejde med europæiske unge fra andre lande.

Til eleverne

Eleverne lærte at omsætte viden om klimaproblemer til argumentation i en politisk debat og fik en øget bevidsthed om medborgerskab både på et nationalt og et europæisk niveau.
Desuden fik eleverne interkulturelle kompetencer ved at samarbejde med europæiske unge fra andre lande.

Se også film m.m. fra konferencen her.

Projekter