Our Sustainable City and Cultural Development Across Borders

Vi har i samarbejde med Darüssafaka Schools fra Istanbul i Tyrkiet, gennemført et godt forløb med henblik på bæredygtighed, samt forskelle og ligheder i uddannelse og kultur. Forløbet er gennemført med besøg i Tyrkiet og Danmark med de involverede elever.

Elever fra Darüssafaka Schools og Sønderskov Skolen, har siden efteråret 2018 arbejdet sammen i projektet cirka 2 timer om ugen samt besøg på hinandens skoler.

Formålet med projektet har været, at øge elevernes viden omkring bæredygtighed og globalt medborgerskab. Vi var fra starten enige om at projektet skulle indeholde begge dele, så vi har mulighed for at sammenligne på flest mulige måder.

Vi har i de to besøg i henholdvis Tyrkiet og Danmark arbejdet med at udvikle “Our sustainable city”, hvor der primært har været arbejdet med vedvarende energi, transport samt affaldshåndtering. Eleverne arbejdede i grupper med to danske og to tyrkiske elever. De har undervejs deltaget i mange spændende diskussioner, hvor forskellene netop kom til udtryk. I begge besøg har eleverne yderligere deltaget i den lokale undervisning, så de fik et indtryk af undervisningsformer på tværs af kulturer.

I løbet af skoleåret har vi samarbejdet om mange forskellige kulturelle emner, som vi har samlet på en padlet. Dette arbejde har givet os en god fornemmelse af den tyrkiske kultur, samt det daglige liv på en kostskole i Istanbul.

Til lærerne

Eleverne har fået øget deres globale medborgerskab, og har lært samarbejde på tværs af nationaliteter, sprog og religion. De har fået en ny viden omkring det at være teenager i forskellige kulturer.

Til eleverne

Eleverne har lært meget om kulturelle forskelle, bæredygtighed og forskellige måder at gribe tingene an på i forskellige lande.

Projekter