Globalt medborgerskab

Velkommen til siden for det faglige fokusområde: Globalt Medborgerskab.

Formålet med globalt medborgerskab er at styrke eleverne i at kunne påtage sig en aktiv rolle i mødet med og løsningen af globale udfordringer samt at kunne bidrage aktivt til en mere fredelig, tolerant og inkluderende verden.

Globalt medborgerskab indebærer en oplevelse af, at man tilhører et større samfund og en fælles menneskehed. Det lægger vægt på politisk, økonomisk, social og kulturel gensidig afhængighed og indbyrdes forbundethed mellem det lokale, det nationale og det globale.

Uddannelse for globalt medborgerskab sigter at være transformativ. Det betyder, at eleverne tilegner sig viden, færdigheder, værdier og holdninger, som er nødvendige for, at de kan bidrage til en mere inklusiv, retfærdig og fredelig verden.

Kontakt netværkskoordinator for Globalt Medborgerskab:

 

 

Gitte Rask Cannon

Mail: gca@tradium.dk