Projekter

På siden findes projekter indsendt af danske UNESCO verdensmålsskoler. Projekterne er alle med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål og kan bruges som inspiration og motivation samt udgøre grundlaget for eksempelvis skoleprojekter, undersøgelser eller lignende.

  • Område

  • Verdensmål

  • Nulstil søgning

UNESCO festivalen er Sønderskov-Skolens årlige begivenhed, hvor hele skolen arbejder med verdensmål i et eller flere projekter, og som ender med udstilling af deres arbejde. I år var udstillingen anderledes på grund af Corona, derfor fandt de forskellige teams andre måder at udstille på.

Fra 2020 har Paderup Gymnasium indført at alle 1.g-klasser skal arbejde med Verdensmålene en dag i starten af studieretningsforløbet. Dagens omdrejningspunkt er Verdensmålene, som eleverne skal arbejde med – helst på en kreativ måde.

På Paderup har vi igangsat anden omgang med vores frivillige historie og verdensmålshold; Global Class. Oprindeligt skulle vi have arbejdet med Kolonihistorie og Verdensmål i forhold til USVI. Men vi har udskudt projektet på grund af Corona og arbejde på et projekt med samme vinkel, men med fokus på og studierejse til Grønland.

På Paderup Gymnasium har vi opsat plakater med de 17 Verdensmål i alle klasselokaler. Derudover har vi på skolen valgt at indkøbe en række kunstplakater der illustrerer verdensmålene, så eleverne også støder på disse udenfor undervisninger.

Hvordan får vi flere på skolen til at affaldssortere?
Det spørgsmål stillede vi vores 9. årgang, der straks gik i gang med at tænke nogle tanker.
Vinderprojektet bliver sat i værk på skolen.

Kan man bygge et hus, der er CO2-neutralt – og hvad skal der i så fald lægges vægt på?
Det var opgaven, da elever fra Danmark og Nederlandene arbejdede sammen under emnet Resliente og klimavenlige byer.