Refugee Crisis, Danish/Lebanese exchange

Udvekslingsprojekt mellem danske og libanesiske elever på 8. klassetrin om flygtningekrisen set gennem nationale nyhedsartikler.
Opgaven bygger på Verdensmål 16.7, der omhandler vigtigheden af oplysning, aktiv demokratisk deltagelse og kritisk stillingtagen.

Ugeprojekt á 5 undervisningslektioner gennemført i engelskundervisningen på 8. klassetrin. Projektet tog udspring i nyhedsartikler om flygtningekrisen i hhv. Danmark og Libanon, som eleverne læste, gav et engelsk summary af og forholdt sig til.
Formålet var at oplyse eleverne om flygtningesituationen i 2019 i deres eget land, at lade dem formulere og forholde sig til den tilegnede viden på et flydende og forståeligt engelsk. Som opfølgende arbejde skulle eleverne forholdes situationen i partnerskolens land og reagere herpå med opfølgende spørgsmål.

Til lærerne

Eleverne blev oplyst om flygtningesituationen i deres eget land, arbejdede med sproglig præcision og kommunikation. Yderligere åbnede projektet elevernes øjne for partnerskolens syn på problemstillingen, og understøttede elverne i processen i at styrke interkulturelle kompetencer.

Projekter