Generation verdensmål

I dette forløb vil vi arbejde med, hvordan vi gør verdensmålet nr. 16: ”Fred, retfærdighed og stærke institutioner” kan blive til hverdagsmål.

Vi vil se nærmere på verdensmålet, og de undermål det indeholder.

Eleverne vil komme til at arbejde med følgende produkter:
En podcast på engelsk i flere afsnit
En plakat, der passer til podcastens afsnit
Digte og billeder, der vil være selvlysende
Opbygningen af et mørkerum til vores udstilling
Statements, der fænger

Verdensmål nummer 16: Fred Retfærdighed og stærke institutioner

Vi vil arbejde med udgangspunkt i det samfund, vi ser i dag, og vi vil se fremad mod utopien, men vi vil også hæfte op på det tidligere projekt, hvor vi arbejdede med ”Rammer vi dystopien, hvis vi fortsætter som nu”

Desuden vil eleverne komme til at:
• At lave en positiv demonstration for fred, retfærdighed og stærke institutioner.
• At arbejde med LEAPS-protokoller
• At give og modtage feedback
• At kunne fortælle publikum om projektet

Fag:
Engelsk og dansk vil være hovedbidragere til projektet. Fysik og samfundsfag vil støtte op.

Vi starter med en Kick-off, hvor vi fortæller om projektet, hæfter det op på det de dystopi forløbet, med udgangspunkt i ”den falske utopi” og ”den politiske dystopi”. Forfor er der fred i Danmark? Er alle ”lige” i Danmark.
Herfra arbejder vi flerfagligt ind i projektet, inden vi samler det i den sidste periode.

17 uddannelsesinstitutioner i Danmark blev udvalgt til at varetage hvert deres verdensmål, som de går i
dybden med og fremlægger deres ideer og tanker om hvordan dette verdensmål kan omsættes i
hverdagshandlingen. Sønderskov-Skolen blev tildelt verdensmål nummer 16.

Video som beskriver processen:

Download pdf om generation verdensmål

Til lærere:

Eleverne formår at se verdensmål nummer 16 fra mange forskellige vinkler, især fra deres. De når at gå i dybden med verdensmål nummer 16.

Til elever:

Elevernes produkter
https://padlet.com/7jn9jw9jpr1/aqo58ew7s30nuf3t

 at lave en podcast om verdensmål nummer 16 på engelsk
 at lave en rigtig plakat
 at arbejde med digte, billeder og udtryk både som inspiration og provokation.
 at arbejde med et mørkerum for at få effekter på vores udstilling
 arbejde med lys og refleksioner
 arbejde med film produktion

Projekter