Ølsted skole quizzer Verdensmål som galt det livet

Fællestime for alle 1g-elever på Christianshavns Gymnasium dagen før den rigtige FN-dag. Intro til Verdensmålene ved vores lokale UNESCO Ungeambassadør og gruppearbejde om målenes relevans for årets Operation Dagsværk projekt.

Formålet med projektet var at introducere hele skolens 1g årgang til Verdensmålene og samtidig minde dem om vigtigheden af at deltage i Operation Dagsværk. Selve fællestimen blev indledt med et streamet oplæg, hvor skolens egen UNESCO ungeambassadør i samarbejde med skoles globale koordinator holdt et kort oplæg om FHN helt overordnet. Herefter skulle klasserne i grupper arbejde med mål 4 og 5 i forhold til årets Operations Dagsværk projekt, om uddannelses- og kønsproblematikker i Peru. Som afslutning på timen mødtes hele årgangen i skolegården, hvor der blev skålet i sodavand, mens FN-flaget blev hejst på skolens flagstang.

Til lærerne

Eleverne blev introduceret til FN som organisation og fik et kenskab til verdensmålene helt generelt. De fik desuden særlig viden om to af målene udover et blik for målenes relevans på tværs af kontinenter.

Til eleverne

Elevudtalelse:

Jeg kendte godt Verdensmålene i forvejen, men jeg havde ikke arbejdet med enkelte mål på denne måde før. Det var også interessant af målene hænger sammen med Operation Dagsværks arbejde og så var det sjovt af sige hurra for FN.

Projekter