Indsigt i verdensmål 12, ansvarligt forbrug og produktion

På Lindbjergskolen arbejder alle – fra SFO til 9. klasse med verdensmål i uge 41.
Otte drenge fra specialklasse (indskoling) og deres lærere Merete Tvermose og Allan Vesterager har arbejdet med ”Fra affald til kunst”.

Eleverne skulle introduceres til mål 12 gennem film og dialog om det sete. De skulle opleve, at ved kreativ tankegang kan de være med til at gøre en forskel og spare på verdens resurser, så i stedet for at købe materialer til et kreativt projekt, kunne de genbruge restprodukter eller kasserede ting. Fx fik vi en brandslukker og en kaffemaskine sendt med hjemmefra. Ud over de 8 hjems affald/rester opsøgte vi lokale virksomheder og spurgte ind til affald og hvorvidt det kunne benyttes af børn til skulpturer. Vi skulle have været på besøg og set virksomheden og afhente ”Affaldet” selv, men det blev aflyst pga Corona.
Projektet foregik i uge 41, 2020, hvor skolen havde Verdensmålsuge for alle.
Alle fik lavet en eller flere skulpturer, som de navngav og disse skulle have været udstillet og fortalt om på en messe, hvor planen, inden Corona, var at alle deltog med noget og forældrene skulle have været indbudt.
Vi valgte i stedet at tage et billede af elev og skulptur og sendte det til elevens forældre, efter aftale. Den enkelte blev fastholdt i at
færdiggøre et projekt, være udholdende og vurdere om produktet var ok og et de var stolt af. Desuden fik de indsigt i mål 12 og der kan nu arbejdes videre ud fra et fælles grundlag.

Til lærerne

Eleverne var stolte af produktet og fik indsigt i mål 12. De fik også afprøvet om deres egen lille projektplan lykkedes, blev det til den skulptur, de havde tænkt fra starten.

Til eleverne

Eleverne var meget optagede af mængden af forurenende, langsomt nedbrydelige affaldsmængder, fx plastic og metal. Også affaldets indflydelse på dyr og menneskers liv.

Projekter