Verdensmålskort til brug i undervisningen

Vi har udviklet nogle kort med verdensmålslogo på den ene side og kort tekst på den anden, som gør det nemt at inddrage og arbejde med verdensmålene i undervisningen

verdensmålene er trykt på kort som er samlet i sæt. kortene kan bruges til gruppearbejde, både i den daglige undervisning og i forbindelse med større projekter og karrierelæringsforløb.
Kortene bruges på forskellige måder alt efter formålet, undervisningens indhold og elevernes niveau:

Eksempler:
– Eleverne kan læse om og udvælge et mål, de vil arbejde med (ifm. brainstorm, inspiration, opstart).
– Eleverne kan identificere, hvilke verdensmål et givent emne kan indeholde, eller hvilke verdensmål, der kan kobles til et projekt/problemstilling.
– Eleverne kan sidde sammen (uden computer) og snakke om verdensmålene, lægge dem ud på bordet, arrangere dem, prioritere dem, diskutere dem

I første omgang deltog elever og kursister på 2.HF, 1.HF og HF-enkeltfag samt AVU, FVU og OBU. Aktiviteten vil være tilbagevendende og skal indgå integreret i undervisningen fremadrettet, for at tydeliggøre skolens profil som verdensmålsskole samt styrke elevernes kendskab, indsigt og forståelse for verdensmålene og sammenhængen med de fag, de lærer på skolen.
Elevernes forventede udbytte er en større bevidsthed om FN’s verdensmål, og hvor stor en rolle, de spiller i elevernes egen dagligdag. Målet er ligeledes, at kortene vil inspirere eleverne til at undersøge, hvordan de kan uddanne sig til at styrke den

Inspirationskatalog for verdensmålskort
Hent verdensmålskort
Til lærerne

Eleverne var engagerede og aktive fordi de stod samlet i mindre grupper og flyttede rundt på kortene og snakkede om de forskellige verdensmål og deres indhold

Til eleverne

At der er mange forskellige verdensmål – nogle af dem passer godt sammen med vores fag og andre virker lidt mere fjernt. Man kan også arbejde med mere end et af gangen.vi kunne perspektivere vores projekt til virkeligheden

Projekter