Verdensspillet

Beskrivelse af projekt

På læreruddannelsen i Jelling har der i undervisningsfaget historie i forårssemestret 2022 været arbejdet med et tema om globalt medborgerskab, FN’s verdensmål og det antropocæne. Undervisningen har kredset om, hvordan globalt medborgerskab og FN’s verdensmål kan være et dannelsesperspektiv på historieundervisningen, og hvordan det antropocæne, bæredygtighed og naturgrundlaget kan tolkes som drivkraft og forståelsesramme for historiske begivenheder. De studerende har som en del af arbejdet udviklet nogle undervisningsforløb, -aktiviteter eller læremidler til undervisningen i grundskolen. Et didaktisk krav til de studerendes arbejde har været, at eleverne gennem forløbene får mulighed for at styrke deres historiske tænkning, at eleverne arbejde undersøgende og problemorienteret, og at der i undervisnings- og læringsforståelsen sker en sammentænkning af hjerne, krop og omgivelser. I alt er der udviklet 8 forløb, aktiviteter eller læremidler. De tre er tilgængelig på denne hjemmeside og de andre er tilgængelige på www.historielab.dk. De studerende fremlagde deres forløb ved en ’messefremlæggelse’, hvor hver gruppe havde en bod, som dannede rammen om fremlæggelsen og interesseredes spørgsmål. Projektet vil blive gentaget næste år, og fremlæggelserne vil blive en del af en verdensmålsdag på campus for alle studerende med oplæg, workshops og altså fremlæggelse af ideer til forløb, aktiviteter og læremidler til inspiration.

Til lærere:

På læreruddannelsen i Jelling har der i undervisningsfaget historie i forårssemestret 2022 været arbejdet med et tema om globalt medborgerskab, FN’s verdensmål og det antropocæne. Undervisningen har kredset om, hvordan globalt medborgerskab og FN’s verdensmål kan være et dannelsesperspektiv på historieundervisningen, og hvordan det antropocæne, bæredygtighed og naturgrundlaget kan tolkes som drivkraft og forståelsesramme for historiske begivenheder. De studerende har som en del af arbejdet udviklet nogle undervisningsforløb, -aktiviteter eller læremidler til undervisningen i grundskolen. Et didaktisk krav til de studerendes arbejde har været, at eleverne gennem forløbene får mulighed for at styrke deres historiske tænkning, at eleverne arbejde undersøgende og problemorienteret, og at der i undervisnings- og læringsforståelsen sker en sammentænkning af hjerne, krop og omgivelser. I alt er der udviklet 8 forløb, aktiviteter eller læremidler. De tre er tilgængelig på denne hjemmeside og de andre er tilgængelige på www.historielab.dk. De studerende fremlagde deres forløb ved en ’messefremlæggelse’, hvor hver gruppe havde en bod, som dannede rammen om fremlæggelsen og interesseredes spørgsmål. Projektet vil blive gentaget næste år, og fremlæggelserne vil blive en del af en verdensmålsdag på campus for alle studerende med oplæg, workshops og altså fremlæggelse af ideer til forløb, aktiviteter og læremidler til inspiration.
Undervisningsforløbet ’Verdensspillet’ er et af forløbene fra udviklingsarbejdet og det er udarbejdet af Hans Christensen, Cilie Tiedemann, Lubna Al Asadi og Rasmus Andersen.

Til elever:

Verdensspillet er et dilemmaspil, hvor I med en terning får at vide, hvilken virkning jeres løsninger på forskellige verdensmålsdilemmaer har på det land, som I spiller. I spillet bliver der lagt særligt vægt på, at I får viden om historiske begivenheder samt samfundets og landenes samspil verden rundt og ikke mindst, at I opnår større kendskab til og interesse i De 17 Verdensmål og FN.
Spillet begynder, når jeres lærer trækker et tilfældigt dilemmakort og læser dilemmaet op. Derefter vælger I i grupper jeres mulighed alt efter, hvilke “styrker og svagheder” jeres land har.
Gennem de forskellige dilemmaer, har grupperne mulighed for at udvikle deres nations levestandard. Hvis I lykkes med gode løsninger på dilemmaerne, har I mulighed for at få levestandardspoint.

Dilemmaspørgsmål:
Bæredygtig-energi
Afskaf fattigdom
Anstændige jobs og økonomisk vækst
Industri, innovation og infrastruktur
Kvalitetsuddannelse
Rent vand og sanitet
Stop sult
Sundhed og trivsel
Ligestilling mellem kønnene
Mindre ulighed

Projekter