Plan BI

Hvilke betydninger har bierne for livet på jorden og hvad kan vi gøre for at hjælpe med at bevare bi-bestanden?

Bi-bestanden er svundet ind siden 1950. Hvis bierne uddør, er det et stort problem fordi det vil betyde at de fleste frugter og grøntsager, vil forsvinde. Mange vilde blomster vil også uddø, da bierne er med til at sikre bestøvningen.
Eleverne på 4. årgang fik spørgsmålet: ”Hvilke betydninger har bierne for livet på jorden og hvad kan vi gøre for at hjælpe med at bevare bi-bestanden”? Dette spørgsmål har eleverne i grupper, skulle finde en løsning på lokalt.

Projektet startede i uge 3 2020 med henblik på at være afsluttet sommer 2020, men pga. corona blev projektet først afsluttet efteråret 2020. Vi arbejdede med verdensmålene Nr. 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund samt nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion.

Projektet som hedder Plan Bi, startede med et kickoff til eleverne for at fange deres opmærksomhed. Eleverne så et klip der hedder: Hvordan verden vil se ud uden bier og efterfølgende blev der holdt forskellige workshops, hvor eleverne kunne lave lys af bivoks, smage forskellige honningarter, se på biavler udstyr, se på bier i steriolup samt høre fortællinger fra en elev om, hvordan det var at have bier derhjemme i egen have. Vi havde inviteret elevernes forældre samt borgmesteren til vores workshop, da vi vidste at vores kommune havde en vision om at være bi-venlig i 2020.

Under hele projektet blev der arbejdet tværfaglig med fagene natur/teknologi, dansk, billedkunst samt matematik. I dansk blev der arbejdet med argumenterende og informerende tekster samt læsning og skrivning. Eleverne skulle skrive læsebreve om den udfordring at bi-bestanden er dalende samt skrive breve til ledelse/kommune hvori der søges om tilladelse til at sætte bihoteller op, samt tilladelse til at have blomsterkasse på skolens område. I matematik arbejdes der med geometriske former, specifikt med trekanter, vinkellære, brugen af vinkelmåler, vinkelsum samt polygoner. Eleverne har arbejdet med hexagoner/sekskanter, hvor de har produceret et stort hexagon, hvor deres læsebrev er udstillet på.

I natur/teknologi arbejdes der med hvilken betydning bier har på livet på jorden. Her har eleverne arbejdet med forstøvning, biens anatomi samt bi-samfundet. Eleverne har også i grupper arbejdet med bi-venlige kommune, -skov, -landbrug samt -skov, hvor de har lavet plancher der giver råd til at være bi-venlig.

Projektets kerne var at eleverne skulle producere læserbreve på hexagoner samt desgine og bygge bihoteller, som var en del af den innovative løsning. Eleverne har søgt viden på internettet omkring bihoteller og har i små grupper, lavet et design hvor de efterfølgende skulle bygge selve bi-hotellet. Eleverne har derudover været med til at indvie samt sætte blomsterløg i blomsterkasse, som vi har opført på skolens område. Vi havde inviteret pressen forbi til vores indvielse samt udstilling. Eleverne kunne pga. corona ikke holde udstilling på skolen med forældre og andre interesserede, så de lavet udstillingen virtuelt i stedet.

Meningen med dette projekt, var at der skulle findes en løsning, som også kunne vare i flere år og dermed ikke en midlertidig løsning. Bi-hoteller bliver hængt op på træerne på skolens område, hvor alle kan få glæde af hotellerne. Blomsterkassen kan også bruges af flere, da der både vil blive dyrket krydderurter (madkundskab) samt blomster året rundt.

Til lærerne

Eleverne fik en øjenåbning over for hvor vigtig bierne er her på jorden. Eleverne havde ingen idé inden projektet, om hvor meget bierne faktisk hjalp til med bestøvning og hvor mange ting vi ikke ville have haft, hvis ikke det var for bierne. Eleverne fandt ud hvad der var skyld i biernes forsvinden og at de kunne gøre noget ved problemstillingen som, at der ikke er nok mad til dem. Eleverne har selv bygget og designet et bi-hotel, hvor de med få materiale kunne skabe et hjem til de vilde bier. De har plantet blomster på skolen, så der er mad nok til de sultne bier.

Til eleverne

Vi lærte en masse om bier som vi ikke vidste før. Fx at den besøger 5000 blomster om dagen og at den bestøver blomster og frugter. Vi har lært at hvis vi mennesker skulle bestøve blomsterne, så ville det tage evigheder. Bien er ved at uddø pga. sult, sprøjtemidler og varoamiden og ved at lave bi-hoteller, begrænse sprøjtemidler og plante bi-venlige blomster, så vil det gøre en forskel for bierne her på jorden.

Projekter