Fra fossile brændsler til vedvarende energi

ELEVGRUPPE Geografi B, 3.g, 29 elever

TID 18 moduler og en del forberedelsestid for læreren

VERDENSMÅL: 7 og 13

Steen ville skabe et sammenhængende forløb om grøn omstilling og implementerede film, gruppearbejde og fremlæggelser. Målet var, at eleverne skulle lære om konsekvenserne ved Danmarks store energiforbrug, vores afhængighed af energi og hvad Danmarks muligheder er for grøn omstilling.

 

 

Da Steen skulle udtænke forløbet, stod der rigtigt meget i aviserne om Klimarådets kritik af regeringens politik, hvilket inspirerede ham til arbejdet. Inden forløbet gik i gang, var han en smule bange for, at eleverne pludseligt ville få nok af emnet, da det var et temmelig langt forløb. Eleverne vedblev dog at være meget interesserede og lavede nogle rigtigt gode og velforberedte oplæg for resten af klassen – nok fordi de rent faktisk er interesserede i og nervøse for, om vi kan gennemføre den grønne omstilling i virkeligheden.

 

 

Der var ingen særlige udfordringer undervejs, men Steen brugte lang tid på at finde relevante artikler til eleverne og aktuelt materiale til gruppearbejdet. Portalen har mange arbejdsspørgsmål og opgaver, som man kan lade sig inspirere af.

 

Materialet henviser til en artikel i kataloget Kompetent til bæredygtighed 2.

Download materialet her
Forberedelsesoplæg til undervisningsforløb