undervisningsmateriale migration og ulighed

Undervisningsforløb for gymnasier

Med udgangspunkt i temaet “Ulighed og globalt medborgerskab” ser fagene biologi, matematik, historie, engelsk og samfundsfag nærmere på ulighed, hvilke former af ulighed, der findes og hvad konsekvenserne er.

Relaterede forløb

verdensmål uneso UN
unesco child representative