heritage heroes

Heritage Heroes – Verdensarven på spil

Fokus Globalt medborgerskab
Uddannelstrin Grundskolen & Ungdomsuddannelse

Vi lever i en tid, hvor alting går stærkt. Alt skal optimeres, forbedres eller erstattes.
Bygninger, bydele og naturområder er truet af krig, naturkatastrofer, turisme
eller økonomisk udvikling, hvor nyt erstatter gammelt.

FN’s underorganisation UNESCO har sat fokus på at bevare steder og bygninger
med særlig betydning for menneskeheden. Dette har resulteret i en verdensarvsliste,
som har til formål at bevare vores alles verdensarv.

Danmark har i skrivende stund otte steder på verdensarvslisten: Jelling Monumenterne,
Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Ilulissat Isfjord, Stevns Klint, Vadehavet,
Christiansfeld samt Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.

Spillet Heritage Heroes – verdensarven på spil sætter fokus på vigtigheden i at
bevare verdensarven. Formålet med denne underviserguide er at præsentere
spillet, samt inspirere til at arbejde med verdensarven i din undervisning.

Øvelserne i underviserguiden tager udgangspunkt i de faglige fælles mål for
fagene dansk, historie, samfundsfag, matematik og geografi. Ved hver øvelse
er der angivet formål, estimeret tid samt forslag til udvalgte færdigheds- og
vidensmål den enkelte øvelse bidrager til.

Nedenfor finder du spilleregler, ekstra spillekort og undervisningsmateriale til spillet.
God fornøjelse.

Lærervejledning

Lærerark 1: Links fra underviserguide

Lærerark 2: Oversigt over verdensarvssteder i verdensarven på spil

Lærerark 3: Baggrundsviden til Kahoot

Lærerark 4: Blanke spillekort

Lærerark 5: Regler til verdensarvsstratego

Spilleregler til Heritage Heroes – Verdensarven på spil

Ekstra spillekort til Heritage Heroes – Verdensarven på spil del 1.

Ekstra spillekort til Heritage Heroes – Verdensarven på spil del 2.

PowerPoint-præsentation: Introduktion til verdensarv

Heritage Heroes verdenskort

Kahoot quiz om Verdensarv

 

Download printselv udgave af Heritage Heroes

Evnekort A

Evnekort B

Rollekort A

Rollekort B

Stemmekort A

Stemmekort B

Wonderkort A

Wonderkort B

Regelforklaring til Heritage Heroes - Normal

Regelforklaring - Heritage Heroes: Expert udgave

Undervisnings­materiale