Ambassadør for menneskerettighederne

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål kigger vi nærmere på menneskerettighederne. Hvad har menneskerettigheder og verdensmål til fælles? I dette forløb får eleverne en opgave fra FN. De skal forberede sig på at være nye ambassadører for menneskerettighederne. FN har udnævnt flere børn og
unge verden over.
Introduktion

1 lektion

Hvad har mennesker brug for, for at kunne leve et godt liv?

1 – 2 lektioner

Fakta om rettigheder, konventioner og FN

2 – 4 lektioner

Musik-video-dokumentar om menneskerettigheder

2 – 4 lektioner

Eleverne forbereder deres første ambassadør-optræden

4 – 12 lektioner

Menneskerettighederne og verdensmålene

2-3 lektioner

Når klassen er færdig med de sidste opgaver, vender I tilbage til verdensmålene. Med udgangspunkt i en  oversigt over alle 17 verdensmål, foreslår vi, at I kigger særligt på:

I grupperne kan eleverne kommentere de nævnte verdensmål med udgangspunkt i deres arbejde med emnet. Når eleverne har forberedt sig i grupperne, snakker I om de valgte verdensmål i klassen. Passer verdensmål og menneskerettigheder sammen?

Fælles Mål og temaforløbet: Ambassadør for menneskerettighederne
Download oversigt over Fælles Mål

Verdensmålene

verdensmål 3
verdensmål 4

Relaterede forløb