undervisning i globalt medborgerskab

Undervisning i Globalt medborgerskab

Fokus Globalt medborgerskab
Uddannelstrin Ungdomsuddannelse
Skolenavn Egaa Gymnasium

Som UNESCO-skole ønsker Egaa Gymnasium at lægge særlig vægt på nogle af de globale problemstillinger, som kommer til at spille en rolle for verden de næste mange generationer.

Formålet med projektet var aktivt at tage stilling til en række verdensudfordringer ved selv at diskutere Verdensmålene som FN-rollespil og dermed udvikle empati og forståelse for andre landes situationer. Det er meningen, at 2.i senere skal stå for en Verdensmålsdag, hvor de skal videreformidle nogle af de erfaringer, de selv har fået med at arbejde med Verdensmålene. Model United Nations (MUN) er et verdensomspændende rollespil, som mange skoler verden over deltager i. Der er store MUN-konferencer på mange af kontinenterne. Egaa Gymnasiums 2.i deltog sammen med en række andre skoler i rollespillet, som foregik på Langkær Gymnasium. Dagen var elevstyret og eleverne havde inden dagen forberedt sig i fire ”councils/committees”: UNICEF, ECOSOC, WHO og GA3. 2.i har trænet og researchet i timerne op til 13. november, hvor selve dagen foregik.

Eleverne evaluerede projektet positivt. De syntes, de havde fået en større forståelse for, hvordan forhandlinger foregår i FN-regi, og de synes, de har fået en større viden om landenes holdninger til de fire debatemner. Et kritikpunkt var, at eleverne ikke syntes, det var muligt at debattere så længe om det samme emne, så de efterlyste en struktur, der gjorde, at de kunne komme omkring flere emner. Egaa Gymnasium vil deltage igen næste år, eventuelt selv afholde et MUN.

Ansvarlige lærere: Lone Thoft (engelsklærer), Kristian Thisted (samfundsfagslærer)

Undervisnings­materiale