UNESCO Verdensmålsskoler årsmøde 2018

UNESCO Verdensmålsskoler årsmøde 2018

Det danske UNESCO ASP-netværk har afholdt sit årlige netværksmøde torsdag d. 15. og fredag d. 16. marts 2018. De danske medlemsskoler var inviteret til at deltage i et to dages program med spændende oplægsholdere, workshops og rig mulighed for at netværke skolerne imellem.

Styregruppen for ASP-netværket vedtog tilbage i december en ny strategisk ramme for det danske netværk, som fremadrettet vil kaldes UNESCO Verdensmålsskoler. I fremtiden vil netværket være opdelt i de to faglige fokusområder: Bæredygtig udvikling og Globalt medborgerskab. Årsmødet var derfor en oplagt mulighed for, at skolerne kunne påbegynde arbejdet med den nye strategi og lade de gode idéer spire.

Torsdag morgen tjekkede de danske skoler ind i FN-byen. Jens Dalsgaard, generalsekretær for den danske UNESCO-nationalkommission, var dagens konferencier, som skulle føre deltagerne gennem dagens program. 

Journalist og Afrika-ekspert, Peter Thygesen, gav lærerne indblik i sine mange rejser til det afrikanske kontinent. Med sig havde Thygesen sin dagbog fra rejserne til Zimbabwe, Sydafrika og Congo. Gamle citater blev læst højt og brugt som eksempler på, hvordan Thygesen på sine rejser blev udfordret til at forholde sig mere nuanceret til sine egne forestillinger om ‘det afrikanske folk’. Beskeden var klar og tydelig: Vi må være bevidste om vores egne fordomme og forholde os kritisk til stereotype fortællinger om ‘de andre’ – dét er grundkernen i globalt medborgerskab. 

Herefter tog Jens Galschiøt ordet. Tanken bag kunstnerens mange skulpturer og installationer er at skabe dialog. Galschiøts værker skal sætte refleksioner i gang hos beskueren og give anledning til debat omkring samfundsmæssige udfordringer som eksempelvis ulighed, overforbrug af ressourcer og mennesker på flugt. 

Efter frokost blev den nye strategi præsenteret og lærerne fik efterfølgende mulighed for dele gode erfaringer fra deres skoler med hinanden og brainstorme over idéer til projekter i det kommende skoleår. Årsmødets første dag blev afsluttet hos Enigma Kantina. Her var rig mulighed for at få talt sammen og diskuteret dagens mange indtryk.

Fredagen blev afholdt på Global Platform på Indre Nørrebro. Formålet med årsmødets sidste dag var, at lærerne skulle arbejde videre deres gode idéer fra dagen før. Herudover skulle byggestenene til to nye netværk, Bæredygtig udvikling og Globalt medborgerskab, lægges. Lærerne, skolelederne og koordinatorernes ekspertise og mange erfaringer var derfor i høj kurs, og de mange inputs og indspark blev høstet til videre arbejde med implementeringen af den nye strategi. 

Også fredagens program bød på gæster udefra. Oscar, elev på Gefion Gymnasium, var netop hjemvendt fra sin rejse til Oman med kulturprojektet Connecting Cultures og fortalte med stor iver om, hvor stort et indtryk rejsen havde gjort på ham. Læs mere her. Inden skolerne blev sendt på weekend, skulle der selvfølgelig tages et fællesfoto af alle de mange ildsjæle, som var mødt op. Se billedgalleriet nedenfor.

Alt i alt var årsmødet en inspirerende, motiverende og udbytterig begivenhed, som klædte alle godt på til masser af nye projekter i det kommende skoleår på de danske UNESCO Verdensmålsskoler.

Projekter