UNESCO-haven

Vi ønskede at skabe et læringsrum og skolehave for vores 4. årgang (4 klasser), hvor vi bl.a. kunne undervise vores elever i bæredygtighed, selvforsyning, klimaforandringer og vedvarende energi. Et læringsrum, hvor elever kunne få undervisningen ind under huden og selv være med til at skabe og forandre.

Aarstiderne hjalp os med vejledning og bidrog med planter, udekøkken og redskaber til haven.

Efterår:
– Besøg hos Nyruphus og fin undervisning i haver og redskaber

Vinter:
– Undervisningsforløb i FN-byen om verdensmålene
– Undervisning i fotosyntese, hvor eleverne lavede deres egen sang
– Lave “potteplanter” med bønner

Forår:
– Klargøring af jord og haver og plantning af afgrøder
– Opsamling på verdensmål og haver – hvordan hænger det sammen – hvilke mål passer til haven?

Sommer:
– Høst (som var slået fejl pga. varm sommer)
– Oprydning af haver og klargøring til de nye klasser, der skal overtage haven.

Haveprojektet har dannet grundlag for et linjeprojekt i starten af 5. klasse om bæredygtighed.

Det sagde eleverne om projektet

Jeg lærte, hvordan jeg skulle plante nogle ting og hvordan man passer have, hvordan den skulle stå, hvor ofte den skulle vandes.

Det sagde lærerne om projektet

Det skabte et fællesskab at være sammen om at passe haven. De opnåede viden om at være selvforsynende og fulgte interesseret med i deres bønners vækst. De fik en kreativ forståelse af fotosyntese, da de lavede en sang om det. Sangen er senere blevet sunget af både lærerværelse og forældregruppe.
Processen bag UNESCO-haven

Klargøring af område:
Gamle bede, træer, buske og græs blev fjernet.

Jorden blev jævnet. Her arbejder elever, lærere og pedeller.

Nye bede blev opsat og fyldt med jord. Jorden blev leveret fra miljøstationen og alle elever hjælp til med at fylde i bedene.

Hjemme i klasserne begyndte de første spireforløb med bønner.
Materialer: Pap, små plastikposer, vådt køkkenrulle og to slags bønner.

Med hjælp fra Nyruphus bliver der plantet. Her får eleverne viden om jordtyder, frø og næring.

Haverne er klar og den første spiring starter.

Projekter