Mit Verdensmål

På FN-dagen d. 24. oktober gav alle skolens elever deres eget verdensmål udtryk i ord og billeder på en temadag for elever i 0.-9. klasse med tre workshops.

Formålet med temadagen (Global verdensborger-dag) var, at eleverne efter en temauge, hvor hele skolen arbejdede fagligt med FN’s verdensmål, skulle “finde” sit eget verdensmål og udtrykke sig i ord og billeder. Desuden var der skype-kontakt til venskabsskoler i Libanon, Tyrkiet og Norge, hvor mad-workshops gav eleverne smagsindtryk fra disse lande.

Målet var desuden, at hver enkelt elev som en del af skolens fællesskab skulle kunne se sig selv og sit bidrag til fællesskabet/det fælles udtryk i kakkel-mosaikken og budskaberne på Wish Goal Wall.

Elevcitat

Det er vigtigt at tænke over, hvad vi skal gøre med verdensmålene.
Indhold – værkstederne

”Mit verdensmål” – KUNST-værksted:

Hver elev fremstiller en ”kakkel” der samles til et ”kunstværk”. Hver enkelt elev har i uge 41 eller dagen op til Verdensborgerdagen tegnet en skitse til sin egen kakkel, som viser hvilket verdensmål den enkelte elev er optaget af; bekymrer sig om eller viser hvad man kan gøre indenfor dette verdensmål.

Elevcitat

Det var sjovt at se, at min kakkel blev en del af kunstværket.

”Min verdensmad” – MAD-værksted:

Madværkstedet repræsenterer dels de lande, skolens venskabsskoler kommer fra, dels lande, som vi har elever fra på skolen. I Madværkstedet deles alle elevgrupper i to, så ½ gruppe laver mad, ½ gruppe ”pynter” op” med ”alt muligt” fra landet; der byttes halvvejs, og der skal være plads/tid til at man i fællesskab kan spise. Grupperne fordeles i løbet af dagen på otte forskellige lande: Norge, Libanon, Tyrkiet, Bosnien, Syrien, Afghanistan og Indien.

Lærercitat

Elevernes personlige udtryk i form af kakkel og 'tag' til Wish Goal Wall. Eleverne var engagerede, ivrige og stolte over deres arbejde og udtryk i ord og billeder.

”Mit budskab” – SKRIVE-værksted:

Fælles opstart i Himmelrummet – oplæg ved Globetrotters-holdet – Online-forbindelse til Libanon og Tyrkiet. Arbejde udsagn/ønsker/håb for verdensborgere og/eller verdensmål, skrive og fabrikere statements til tags til ”Wish Goal Wall” – en ”udstillingsvæg” hvor alle elevernes ønsker/håb/drømme vises.

Lærercitat

Eleverne fik et personligt forhold til verdensmålene efter temaugen, hvor klasserne arbejdede fagligt med forskellige verdensmål.

Elevcitat

Jeg fandt ud af, at jeg kan gøre noget for en bedre verden.

Projekter