Humankind and Climate Change – et fagligt forløb i engelsk

Forløbet handler om vor tids klimaforandringer anskuet gennem forskellige typer af materiale – det er tiltænkt begyndelsen af 3.g, hvor der før er arbejdet med digte, short stories, artikler, hjemmesider og film. Der arbejdes med de 17 verdensmål og Global Citizenship, og eleverne får virkelig mulighed for at reflektere over egen tilværelse over for det globale emne.

Forløbet er blevet gennemgået af en 3.g på Rødkilde Gymnasium, som et led i at få de 17 verdensmål og globalt medborgerskab på programmet i dagligdagen og i et humanistisk fag. Det kørte over 12 moduler i de normale engelsktimer, og det dækkede kernefaglige mål i faget, således at det er et eksamensrelevant forløb, samt Unesco-mål. Eleverne var begejstrede for de forskelligartede arbejdsmetoder samt det varierende materiale. Det er et aktuelt emne, og det fik dem til at reflektere over deres egne vaner og dem selv i en global verden.

Til lærerne

Eleverne fik opsummereret forskellige metoder og typer af materiale i engelskfaget, og de fik arbejdet med et aktuelt emne. Men eleverne fik også reflekteret over, hvad en global medborger er, og hvordan de selv er relevante i en global sammenhæng. De fik også fornyet kendskab til verdensmålene.

Se forløbsplanen for Humankind and Climate Change her.

Projekter