Outro: Ulighed og globalisering

Hvordan har de forskellige fag bidraget med viden om ulighed og eventuelle løsninger på ulighedsproblematikker? Med denne lektion afsluttes forløbet om ”Ulighed og globalisering”.

Forløb Ulighed og globalisering
Fokus
 Globalt medborgerskab
Uddannelsestrin Ungdomsuddannelse
Fag Tværfagligt
Varighed 1 modul

Introduktion
Lektier
  • Brug ca. 15 min. på at orientere dig i det gennemgåede stof i de faglige lektioner.
Quiz
Viden fra tidligere fag

Arbejdsform: 25 min. i grupper.

  • I blandede grupper skal I nedskrive den viden fagene har bidraget med i forhold til viden om ulighed og eventuelle løsninger på ulighedsproblematikkerne.
  • Skriv i stikordsform på post-its.
Faglige eksperter

Arbejdsform: 25 min. i grupper med post-its.

  • Som faglige eksperter skal eleverne tilbage til læsegrupperne og arbejde med de lande, de arbejdede med i introlektionen. De skal nu bringe deres viden om ulighed i spil i forhold til at skabe løsninger for det enkelte lands uligheder.

Fokuser på 2 områder og løsningsmuligheder.

Ulighedsleg

Arbejdsform: 25 min. i grupper.

  • Hver gruppe finder på en lille ulighedsleg, ligesom dem, forløbet startede med.
  • De afprøves på klassen i det omfang det kan nås.

Relaterede forløb

undervisningsmateriale migration