bæredygtigt elevprojekt

WSA og miljøråd på Egaa Gymnasium

Fokus Bæredygtig udvikling
Uddannelstrin Ungdomsuddannelse
Skolenavn Egaa Gymnasium

Som en del af WSA har Egaa Gymnasium oprettet et miljøråd. Det er i høj grad eleverne, som sætter dagsorden for rådet. Det nyopstartede råd har som det første sat fokus på vores egen miljødagsorden.

Da vi er en ung skole, har vi solceller, lavt varme- og elektricitetsforbrug. Men der er steder, hvor en bæredygtig dagsorden skal være mere synlig. Det gælder bevidstheden om affald, hvorfor eleverne i rådet har produceret kampagnevideoer, små teasers på sociale medier og her i efteråret opsætter blinklys, cardboard cutouts og anden form for nudging for at vise skolens elever vigtigheden af renligholdelsen af deres nærmiljø. Derudover har rådet sørget for økologisk mælk og er lige nu i dialog med kantinen om fairtradeprodukter og vegetardag. I foråret vil vi meget gerne sætte fokus på at gøre skolens udemiljø mere grønt, ligesom eleverne har helt lavpraktiske ideer som tøjbyttedag. Da alle tiltagene er i opstartsfasen, er det for tidligt endnu at evaluere, men det er vigtigt at pointere at projekterne er drevet af elevernes engagement!

I februar skal skolen have en stor fælles Verdensmålsdag med foredrag, oplæg og workshops. Her har vi tænkt på ideer som Verdensmål-boldspil, leg med virtual reality og remediering. Der er nedsat en planlægningsgruppe, som også skal indeholde elever. Den nylige Youth Conference i Ungdomsbyen virkede i denne forbindelse som inspirationsgrundlag for vores elever. I flere klasser og fag skal der forud for temadagen køres (tvær)faglige forløb om bæredygtighed og klima.

Kontakt: Lektor og WSA-koordinator Pia Rørkær Sigh ps@egaa-gym.dk

Projekter