Outro: Når klimaet ændrer sig

Hvad betyder Earth Overshoot Day og økologisk fodaftryk? Og hvor stort er vores forbrug af klodens ressourcer?
Introduktion

Eleverne får indblik i, hvad der menes med Earth Overshoot Day og økologisk fodaftryk. Meningen er, at eleverne skal blive klar over, hvor stort vores overforbrug af klodens ressourcer er. Resten af lektionen handler om at finde konkrete tiltag, som eleverne ville kunne blive enige om at forpligte sig på at efterleve.

Modul 1: Afslutning
Earth Overshoot Day

Arbejdsform: 30 min. i klassen.

  • Opsamling på lektien. Hvad fandt du ud af, hvad kan du gøre? Hvad kan vi gøre?
  • Snak om metoden.
  • Analyse af data/figurer:
  • Hvad menes med Earth Overshoot Day?
  • Hvor stort er vores overforbrug af jordens ressourcer?
Bæredygtighedstiltag

Arbejdsform: 30 min. i grupper.

  • Eleverne starter med selv at brainstorme over, hvordan de kunne leve mere klimavenligt. Herefter deles ideer i gruppen, der formulerer 3-5 konkrete tiltag, de ville kunne efterleve.
  • Organisér processen med post-its og udvælgelsesprocedure.
  • Hvad kan man gøre for at efterlade et mindre økologisk fodaftryk?
Klassens klimaerklæring

Arbejdsform: 30 min. i klassen.

  • I klassen deles gruppernes ideer, og i fællesskab findes 3-5 tiltag, som skrives ind i en af læreren forud formuleret erklæring, som printes og underskrives af alle klassens elever.

Relaterede forløb

bæredygtighed globus