bæredygtighed globus

Samfundsfag: Den klimapolitiske udfordring

Forløbet fokuserer på økologisk fodaftryk, biokapacitet, den internationale arena og de forskellige aktører.
Introduktion

Eleverne får indblik i, hvilke konsekvenser den globale opvarmning har for verden, hvor stor en klimasynder Danmark er, og hvilke positioner de internationale aktører indtager i klimadebatten.

Følgende verdensmål er især i fokus:

 • 7: Bæredygtig energi
 • 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • 13: Klimaindsats
Modul 1: Danmark og klimaet
Lektier

Fokus: Hvad siger klimaministeren om forholdet mellem økonomisk vækst og hensynet til miljø?

Problemets omfang

Arbejdsform: 20 min. i par og klassen.

Danmark som klimasynder

Arbejdsform: 25 min. i par og klassen.

Vækst og miljø

Arbejdsform: 20-25 min. i grupper og klassen.

Lektier
 • Henrik Kureer: ØkonomiNU, En grundbog til samfundsøkonomi, Systime 2016: 17.5 Internationalt klimapolitisk samarbejde (s. 312-317).

Læsefokusspørgsmål:

 • Hvordan fungerer EU’s kvotesystem?
 • Hvad gik FN’s Kyoto-aftale ud på?
 • Hvad viser figur 17.8?
 • Hvorfor blev Paris-aftalen historisk, og hvad var indholdet i den?
International klimapolitik

Arbejdsform: 20 min. i par + 10 min. i klassen.

 • Opstil bordene i en hestesko.
 • Stole placeres ved bordet inde i kredsen og eleverne skriver noter med ryggen til gulvpladsen.
 • Hvert spørgsmål besvares på midten af gulvet i par. Al snak skal foregå på gulvet. Man sætter sig kun, når man skal skrive noter.
 • Afsluttes med hurtig opsamling. Eleverne bestemmer, hvilke spørgsmål, der skal snakkes om i fællesskab.
Klimaaktørernes positioner

Arbejdsform: 35 min. i grupper og klassen.

Opsamling

Arbejdsform: 25 min. i klassen.

 • Grupperne præsenterer kort resultaterne af deres undersøgelse for resten af klassen eller i matrix-grupper.

Relaterede forløb