Intro: Når klimaet ændrer sig

Hvad er FN’s 17 verdensmål? Hvordan kan de bruges? Og hvilke er vigtigst for Danmark?
Introduktion

I intro-lektionen starter vi med at se på indholdet i FN’s verdensmål og diskussionen om, hvilke verdensmål eleverne synes, skal prioriteres højest i Danmark. I den sidste del af lektionen vises en video med den norske klimaforsker Espen Stoknes, hvis pointe er, at vi i diskussionen om klimaforandringer er nødt til at lade være med at være for pessimistiske. Vi skal tro på fremtiden. Meningen med den pointe diskuteres kort til sidst.

Modul 1: Introduktion
Lektier
 • Brug ca. 15 minutter på at orientere dig i FN’s 17 verdensmål.
 • Udvælg herefter i prioriteret rækkefølge de tre mål, som du finder vigtigst. Begrund dit valg på 3-4 linjer.
Introduktion til forløbet

Arbejdsform: 10 min. i klassen.

 • Kort præsentation af forløb og indhold.
FN’s verdensmål

Arbejdsform: 15 min. i grupper og par.

 • Eleverne repeterer lektien og samler op på indholdet i verdensmålene.
 • I grupper snakker eleverne om, hvilke verdensmål de synes, er vigtigst, og de sammenligner deres prioriteter.
 • Hvad indeholder FN’s verdensmål?
FN’s verdensmål

Arbejdsform: 25 min. i klassen.

 • I klassen diskuteres elevernes prioriteringer.
 • Lav evt. statistik over de højst prioriterede mål.
Klimaforandringerne i det daglige

Arbejdsform: 15 min. i par.

Eleverne går sammen i par og tager en Walk’n’Talk, hvor de snakker om følgende spørgsmål:

 • Hvor møder jeg/vi klimaforandringer i det daglige?
 • Gør jeg noget, der modvirker det?
 • Vil jeg gerne gøre noget ved det?
Ted Talks

Arbejdsform: 15 min. i klassen.

Se Per Espen Stoknes’ Ted Talk “How to transform apocalypse fatigue into action on global warming”.

Fokus undervejs:

 • Hvad siger Per Espen Stoknes om klimaets status?
 • Hvad er mon Stoknes’ formål med denne talk?
Opsamling

Arbejdsform: 10 min. i klassen.

 • Diskussion af videoen og besvarelse af fokusspørgsmålene.

Relaterede forløb