Matematik: Miljømatematik

Hvordan kan matematik bruges til at kvantificere forhandlingsprocesser gennem spilteori – her klimapolitik? Der er bl.a. fokus på ligevægt og udbyttematrix.
Introduktion

Forløbet skal give et billede af, at matematik kan anvendes i beslutningsprocesser, som normalt indeholder mange subjektive dele og beslutningsprocesser. Forløbet kan bruges på alle matematik-niveauer, og afsnittet om blandede strategier kan udelades, hvis man finder det for svært. Begreberne spilteori, ligevægt, udbyttematrix samt blandede og rene strategier gennem teori og eksempler introduceres. Der arbejdes med begrebet matematisk modellering som udgangspunkt.

Modul 1: Spilteori og Nash ligevægt
Spilteori

Arbejdsform: 15 min. i læsegrupper.

 • Diskussion af spilteori, fangernes dilemma, og hvordan spilteori kan bruges i klimaforhandlingerne (overblik).
  • Hvad er spilteori?
  • Hvordan kan det bruges?
  • Hvad er fangernes dilemma?
Nash ligevægt

Arbejdsform: 65 min. i makkerpar/plenum.

Paris aftalen

Arbejdsform: 10 min. plenum.

Genopfriskning

Arbejdsform: 10 min. i læsegrupper.

 • Hvad er en udbyttematrix?
 • Hvad er en Nash ligevægt?
 • Hvad er en matematisk model?
Blandede strategier

Arbejdsform: 35 min. i makkerpar.

 • Læs og regn opgaverne i afsnittet blandede strategier. Hent arbejdsark 3 her.
 • Anvendelse af to repræsentationsformer.
 • Hvordan kan blandede strategier give mening?
Multiple spil

Arbejdsform: 15 min. i makkerpar.

Matematisk model

Arbejdsform: 30 min. i læsegrupper/plenum.

 • Lav opgave 10 og brug tid på at diskutere del 4, som kan udbygges med arbejdsark 4 (hent ovenfor).
 • Hvad er en matematisk model?
 • Hvad er godt/skidt ved en matematisk model?
 • Hvordan kan spilteori give menig i forhandlingsprocesser?
Ekstra opgave til spilteori

 

Hent arbejdsark 5.

Relaterede forløb