Lærerens planlægningsredskab

Fokus bæredygtig udvikling

Lærerens planlægningsredskab til erhvervsfaglighed med bæredygtig dannelse i undervisningen.

Som Verdensmålsskole vil vi uddanne og danne elever til at forholde sig til deres fag igennem de tre bæredygtighedsdimensioner; Grøn omstilling, Social og Økonomisk bæredygtighed.

Undervisningens formål er altid forbundet med mestring og bygger på en undersøgende tilgang til læring. Som elevernes kompetencer vokser, bliver de i stand til at arbejde med opgaver, der bliver mere komplekse.

Skabelonen (1) kan bruges af læreren til at planlægge nye og tilpasse eksisterende undervisningsforløb, som kombinerer uddannelsens faglige elementer med verdensmålene.

Tjeklisten (2) kan bruges af læreren til at sætte tanker i gang hos denne, når opgavernes indhold planlægges og evalueres. Spørgsmålene hjælper læreren til at vinkle sin undervisning i en bæredygtig retning, igennem de tre bæredygtighedsdimensioner.

Skabelon til erhvervsfaglighed med bæredygtig dannelse i undervisningen
Din skabelon
Sådan udfylder du skabelonen
Eksempel på udfyldt skabelon
Lærerens tjekliste til forberedelse og evaluering af undervisning med de bæredygtige dimensioner
Lærerens tjekliste

Når eleverne beskæftiger sig med et nyt kompetenceområde, vil undervisningens
omdrejningspunkt ofte være omkring fagets metoder, materialer og processer.

Som eleverne opnår de nødvendige faglige kompetencer, kan der introduceres
mere frie opgaveformer, såsom cases og problemstillinger, der ligner elevernes professionelle virkelighed. I det bæredygtige undervisningsforløb, sættes der lige stor fokus på fagets kompetencemål, metoder, materialer og processer som på inkorporering af nye bæredygtige elementer.

Gennem de konkrete bæredygtige handlinger og dialogerne om dem undervejs, imødekommer undervisningen samfundets stigende efterspørgsel på bæredygtige løsninger.

Tjeklisten hjælper med at huske en på dette i undervisningen og have for øje, hvilke dimensioner man konkret bidrager til. Er det CO2-udledning, social ulighed, eller genanvendelse af ressourcer, man vil vægte – eller det hele på én gang, fordi det faktisk hænger sammen i mål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst?

Undervisnings­materiale