Bæredygtighedsspørgsmålene

Fokus bæredygtig udvikling

Bæredygtighedsspørgsmålene udgør sammen med proceshjulet et procesværktøj, som du kan bruge til at gøre dine eksisterende eller nye aktiviteter mere bæredygtige.

På de følgende sider har vi formuleret bæredygtighedsdimensionerne som en række praksisnære spørgsmål til uddannelses og læringsaktiviteter. Besvar bæredygtighedsspørgsmålene og brug dem til at justere jeres aktiviteter, så de bliver mere bæredygtige. Bæredygtighedsspørgsmålene viser sammen med proceshjulet, hvordan verdensmålene hænger sammen, og hvordan de enkelte verdensmål har både sociale, økonomiske og grønne dimensioner. Noget man nemt kommer til at overse. Træn dit bæredygtige mindset: Følg processen, brug spørgsmålene og gør dine uddannelses- og læringsaktiviteter mere bæredygtige.

Find materialet her

Undervisnings­materiale