GF1: Hvordan toner du din eksisterende praksis?

Fokus bæredygtig udvikling

På baggrund af bekendtgørelsens mål for fagene på GF1 har vi udvalgt relevante verdensmål, der kobler sig til en række temaer. I denne guide giver vi konkrete idéer til, hvordan man under de enkelte temaer kan tone sin eksisterende praksis i en bæredygtig retning.

Udover følgende spørgsmål findes der også Bæredygtighedsspørgsmålene, som man kan stille sig selv (eller sin kollega). Disse Bæredygtighedsspørgsmål har til hensigt at bidrage til refleksion over egen praksis, og underbygge det bæredygtige i måden man tilgår sine elever. For eksempel: ”Taler jeg på en måde der inkluderer alle elever?”

Erhvervsintro og arbejdspladskultur
Produkter og materialer
Grundfag
Praktikpladssøgning
Projekter, messer og events
Samfund og sundhed
Download PDF / Print

Undervisnings­materiale