vandfald

Skal olien blive i undergrunden?

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål kigger vi nærmere på spørgsmålet om olie. Skal den blive i undergrunden fordi, det er bedre for miljøet? Eller skal den udvindes, fordi den udgør en stor værdi, som kan bidrage til vækst i et fattigt land? Hvem skal bestemme det? Emnet er bygget op som et dilemma-spil.

Fokus Bæredygtig udvikling
Uddannelsestrin Udskolingen
Fag Samfundsfag, dansk, fysik/kemi
Varighed 12 – 25 lektioner + skriftlig opgave

Introduktion

1 lektion

Fælles baggrund før dilemma-spillet

2 – 4 lektioner

Skal olien blive i jorden? Et dilemma-spil om miljø, penge og fattigdom.

6-16 lektioner

Efter dilemma-spillet – hvad mener du selv?

1-2 lektioner

Dilemma-spillet og verdensmålene

2 lektioner

Fælles Mål og temaforløbet: Skal olien blive i undergrunden?
Download oversigt over Fælles Mål

Verdensmålene

verdensmål 1
verdensmål 13

Relaterede forløb

bæredygtig energi solceller
forurening fugl
bæredygtig energi vindmøller