vandfald

Dansk: Skal olien blive i undergrunden?

Det samlede forløb indeholder også et spændende punkt om olie, som kunne gennemføres i samarbejde med faget fysik/kemi – ligesom dilemmaspillet kunne gennemføres i samarbejde med faget samfundsfag.
Med udgangspunkt i FN’s verdensmål kigger vi nærmere på spørgsmålet om olie. Skal den blive i undergrunden fordi, det er bedre for miljøet? Eller skal den udvindes, fordi den udgør en stor værdi, som kan bidrage til vækst i et fattigt land? Hvem skal bestemme det? Emnet er bygget op som et dilemma-spil.

Fokus Bæredygtig udvikling
Uddannelsestrin Udskolingen
Fag Dansk
Varighed 12 – 21 lektioner + skriftlig opgave

Introduktion

1 lektion

Se filmen: Lad os skabe en bedre verden. Den introducerer verdensmålene i børnehøjde og opfordrer blandt andet til at gøre verdensmålene kendte.

Forslag til udgangspunkt for samtale:

  • Hvilke problemer/udfordringer nævnes i filmen? Lav en liste.
  • Hvad siger filmen om dele af vores emne som: energi, forurening, miljø?
  • Hvilke løsninger foreslår filmen for at skabe en bedre verden, og hvad synes eleverne om dem?
  • På hvilke måde beskrives FN’s rolle i filmen?
Skal olien blive i jorden? Et dilemma-spil om miljø, penge og fattigdom.

6-16 lektioner

Efter dilemma-spillet – hvad mener du selv?

1-2 lektioner

Dilemma-spillet og verdensmålene

2 lektioner

Fælles Mål og temaforløbet: Skal olien blive i undergrunden?
Download oversigt over Fælles Mål

Verdensmålene

verdensmål 1
verdensmål 13

Relaterede forløb

bæredygtig energi solceller
forurening fugl
bæredygtig energi vindmøller