Kompetent til bæredygtighed på erhvervsskoler og -gymnasier

Fokus bæredygtig udvikling

Kataloget “Kompetent til bæredygtighed på Erhvervsskoler og -gymnasier” er udarbejdet af Ungdomsbyen med støtte af UNESCO ASP. I kataloget har vi samlet eksempler på best practice og gode redskaber til at udvikle fremtidens bæredygtige erhvervsskoler og -gymnasier.

Læs blandt andet personlige beretninger fra elever, lærlinge og undervisere, der fortæller, hvordan bæredygtig undervisning kommer til udtryk hos dem. Du kan også finde skabeloner og arbejdsmaterialer, der kan hjælpe dig godt i gang med at tænke bæredygtighed ind i skoleskemaet.

Kataloget er blevet til gennem interviews og udviklingsprojekter med undervisere og ledere på en lang række erhvervsskoler og -gymnasier, men kataloget kan bruges til at inspirere til bæredygtig undervisning på alle skoletyper og hovedspor.

Download katalog som A3
Download katalog som A4 (obs. 1. udgave)

Undervisnings­materiale