Matematik: Økonomisk ulighed

Hvordan kan matematik bruges til at kvantificere (økonomisk) ulighed? Forløbet introducerer begreberne Gini-koefficient og Lorenz kurver gennem basal geometrisk og statistisk forståelse.

Forløb Ulighed og globalisering
Fokus
 Globalt medborgerskab
Uddannelsestrin Ungdomsuddannelse
Fag Matematik
Varighed 2 moduler
Materialer Hent materialeliste her

Introduktion

Forløbet introducerer til, hvordan matematik kan bruges til at kvantificere (økonomisk) ulighed. Der tages udgangspunkt i virkelige data, som efter kvantificeringen kan relateres til de mere kvalitative overvejelser om og diskussioner af ulighed. Forløbet bruger både Geogebra og Excel og kan bruges på alle matematik-niveauer.

Modul 1: Klarlægning af begreber og matematisk forståelse af Gini-koefficienten
Lektier
Økonomisk ulighed
Deciler, Gini-koefficient og Lorenzkurven
Gini-koefficienten
Gini-koefficienten
Grafisk forståelse og fremstilling
Lektier
Opfriskning
Gini-koefficienten
Arbejdsopgaver
Sammenligning og diskussion

Relaterede forløb