undervisningsmateriale migration og ulighed

Intro: Ulighed og globalisering

Hvad er ulighed? Og hvilke former for ulighed findes der?

Forløb Ulighed og globalisering
Fokus
 Globalt medborgerskab
Uddannelsestrin Ungdomsuddannelse
Fag Tværfagligt
Varighed 1 modul

Introduktion
Introduktion til verdensmålene
Introduktion til ulighed

Arbejdsform: 20 min. i grupper og klassen.

Ulighedsleg 1:

  • To hold skal stille sig i række efter hvor tæt de bor på skolen, startende med den der bor tættest på. Det ene hold må tale sammen, det andet hold må intet sige. Det hold som er hurtigst vinder.

Efterfølgende drøftes:

  • Hvilke former for ulighed er der?
  • Hvor møder I ulighed: lokalt, nationalt, globalt?

Fælles opsamling – eleverne skriver forslag på tavlen.

Ulighedsleg 2

Arbejdsform: 10 min. i klassen.

  • Holdene bytter i forhold til ulighedshandicap. En hulahop ring skal nå hurtigst rundt i en rundkreds. På det ene må kredsen ikke slippe hinandens hænder, det må det andet godt.
Ulighed globalt set

Relaterede forløb