Historie: Demokrati og menneskerettigheder

Hvor kommer vores ideer om demokrati og menneskerettigheder fra, og siden hvornår har de spillet en central rolle i samfundstænkningen?

Forløb Ulighed og globalisering
Fokus
 Globalt medborgerskab
Uddannelsestrin Ungdomsuddannelse
Fag Historie
Varighed 2 moduler
Materialer Hent materialeliste her

Introduktion

Første lektion sætter fokus på oplysningstiden og centrale samfundstænkeres idéer om demokrati og oplysning. Eleverne bliver indledningsvis introduceret til enevælden og skal herefter i grupper forberede og afholde et oplæg om en af de klassiske oplysningsfilosoffer Voltaire, Rousseau og Montesquieu.

I den anden lektion arbejder vi med menneskerettighedernes udvikling efter 2. verdenskrig og under den kolde krig. Eleverne analyserer FN’s menneskerettighedserklæring fra 1945 og forsøger at karakterisere dem som frihedsrettigheder eller sociale rettigheder.

Til slut skal eleverne kort forholde sig kritisk og reflekteret til menneskerettighederne – også i lyset af den aktuelle kritik og diskussion af menneskerettighederne.

Følgende verdensmål er især i fokus:

 • 1: Afskaf fattigdom
 • 2: Stop sult
 • 4: Kvalitetsuddannelse
 • 5: Ligestilling mellem kønnene
 • 6: Mindre ulighed
 • 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Lektier
Oplysningstiden

Arbejdsform: 25 min. i klassen.

 • Analyse af maleri af Ludvig 14. foto nedenfor.
 • Hvordan argumenterer Boussuet for enevælden?
 • Eleverne fremlægger på skift svarene på læsefokusspørgsmålene i gruppen.
 • Opsamling i klassen.
Oplysningsfilosofferne og opsamling 
Lektier
 • Stefan Emkjær (red.): Verdenshistorisk oversigt: side 70-71 + 74

Læsefokusspørgsmål:
1) Hvad var konsekvenserne af 2. verdenskrig?
2) Hvad er formålet med FN, og hvordan er organisationen opbygget?

2. verdenskrig og FN
FN’s menneskerettigheder
Opsamling

Relaterede forløb