Musik: Ambassadør for menneskerettighederne

I fagene dansk, historie og engelsk arbejder eleverne med et emne om FN’s verdensmål og menneskerettighederne. En af aktiviteterne kunne med fordel foregå i musiktimerne.

Fokus Globalt medborgerskab
Uddannelsestrin Mellemtrinnet
Fag Musik
Varighed 6 – 12 lektioner

Musik-video-dokumentar om menneskerettigheder

2 – 4 lektioner

Eleverne forbereder deres første ambassadør-optræden (samarbejde med engelsk og musik)

4 – 12 lektioner

Fælles Mål og temaforløbet: Ambassadør for menneskerettighederne
Download oversigt over Fælles Mål

Verdensmålene

verdensmål 1
verdensmål 3
verdensmål 4
verdensmål 6
verdensmål 13

Relaterede forløb