bæredygtighed vand

Det vigtige vand

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål ser vi nærmere på det vigtige vand. Vand er en forudsætning for alt liv på jorden. Derfor er det en ressource, der skal passes på.

Fokus Bæredygtig udvikling
Uddannelsestrin Indskoling
Fag Dansk, idræt og bevægelse, matematik og naturteknologi
Varighed 12 – 22 lektioner

Introduktion

1 lektion

Vandets kredsløb

2-6 lektioner

Hvad bruger vi vand til?

2-4 lektioner

Når der ikke bare kan åbnes for vandhanen

4-6 lektioner

Video: Fatoumata Video: Elisa Video: Brug hovedet
bæredygtighed vand
Pas på vandet – hvad kan vi gøre?

1-2 lektioner

Vand og Verdensmål

2-3 lektioner

Når klassen er færdig med de sidste opgaver, vender I tilbage til verdensmålene. Med udgangspunkt i en  oversigt over alle 17 verdensmål, foreslår vi, at I kigger særligt på:

I grupperne kan eleverne kommentere de nævnte verdensmål med udgangspunkt i deres arbejde med
emnet.

Eksempler på udsagn kunne være:

  • Verdensmål 1: Elisas familie er fattig, derfor må hun arbejde i minen
  • Verdensmål 3: Der kan være bakterier i det vand, Fatoumata hentede i vandløbet
  • Verdensmål 4: I skolen skal man lære om sundhed. I skolen skal man lære om andre lande
  • Verdensmål 6: I Elisas landsby var der en brønd. Fatoumata hentede vand i et vandløb
  • Verdensmål 13: Vi kan godt spare mere på vandet

Når eleverne har forberedt sig i grupperne, snakker I om de valgte verdensmål i klassen.

Idéer til ekskursioner i forbindelse med emnet
  • Besøg det lokale vandværk og/eller rensningsanlæg.
  • Hvis I bor i nærheden af Eksperimentarium, har de spændende opgaver og forløb om vand.
  • FN-forbundet har oplæg om verdensmål og klimaindsats for indskolingen.
Fælles Mål og temaforløbet: Det vigtige vand
Download oversigt over Fælles Mål

Verdensmålene

verdensmål 1
verdensmål 3
verdensmål 4
verdensmål 6
verdensmål 13

Relaterede forløb

bæredygtighed vand
vandglas