bæredygtighed vand

Dansk: Det vigtige vand

Dette er en del af et samlet forløb, hvor også fagene natur/teknologi, matematik og idræt er repræsenteret.

Fokus Bæredygtig udvikling
Uddannelsestrin Indskoling
Fag Dansk
Varighed 12 – 22 lektioner

Introduktion

1 lektion

Se filmen: Lad os skabe en bedre verden. Den introducerer verdensmålene i børnehøjde og opfordrer blandt andet til at gøre verdensmålene kendte.

Forslag til udgangspunkt for samtale:

 • Hvilke problemer/udfordringer nævnes i filmen? Lav evt. en liste på tavlen.
 • Hvad tænker eleverne om dem?
 • På hvilken måde viser/fortæller filmen om vand?
Vandets kredsløb

2-6 lektioner

Hvad bruger vi vand til?

2-4 lektioner

Når der ikke bare kan åbnes for vandhanen

4-6 lektioner

Video: Fatoumata Video: Elisa Video: Brug hovedet
bæredygtighed vand
Pas på vandet – hvad kan vi gøre?

1-2 lektioner

Vand og Verdensmål

2-3 lektioner

Når klassen er færdig med de sidste opgaver, vender I tilbage til verdensmålene. Med udgangspunkt i en  oversigt over alle 17 verdensmål, foreslår vi, at I kigger særligt på:

I grupperne kan eleverne kommentere de nævnte verdensmål med udgangspunkt i deres arbejde med
emnet.

Eksempler på udsagn kunne være:

 • Verdensmål 1: Elisas familie er fattig, derfor må hun arbejde i minen
 • Verdensmål 3: Der kan være bakterier i det vand, Fatoumata hentede i vandløbet
 • Verdensmål 4: I skolen skal man lære om sundhed. I skolen skal man lære om andre lande
 • Verdensmål 6: I Elisas landsby var der en brønd. Fatoumata hentede vand i et vandløb
 • Verdensmål 13: Vi kan godt spare mere på vandet

Når eleverne har forberedt sig i grupperne, snakker I om de valgte verdensmål i klassen.

Idéer til ekskursioner i forbindelse med emnet
 • Besøg det lokale vandværk og/eller rensningsanlæg.
 • Hvis I bor i nærheden af Eksperimentarium, har de spændende opgaver og forløb om vand.
 • FN-forbundet har oplæg om verdensmål og klimaindsats for indskolingen.
Fælles Mål og temaforløbet: Det vigtige vand
Download oversigt over Fælles Mål

Verdensmålene

verdensmål 1
verdensmål 3
verdensmål 4
verdensmål 6
sustainable development goal 13

Relaterede forløb

bæredygtighed vand
vandglas